ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ AOEP

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (AOEP)

Performance

7 ημερών
-0,59%
1 μηνός
-2,27%
3 μηνών
-3,54%
6 μηνών
-4,92%
1 έτους
-3,54%
2 ετών
3,59%
5 ετών
79,77%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις