ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

METLIFE ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ ALIOEXDO

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ALIOEXDO)

Performance

7 ημερών
0,41%
1 μηνός
-1,90%
3 μηνών
0,71%
6 μηνών
0,56%
1 έτους
2,19%
2 ετών
-2,84%
5 ετών
-4,32%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις