ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED ESG FOFS EUR I ALGBFEI

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ALGBFEI)

Performance

7 ημερών
-0,48%
1 μηνός
-2,33%
3 μηνών
-1,33%
6 μηνών
0,31%
1 έτους
6,04%
2 ετών
11,48%
5 ετών
102,29%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις