ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED ESG FOFS EUR ALGBFE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ALGBFE)

Performance

7 ημερών
-0,53%
1 μηνός
-2,41%
3 μηνών
-1,48%
6 μηνών
0,04%
1 έτους
5,31%
2 ετών
10,00%
5 ετών
102,29%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις