ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CLASSIC ALFA

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ALFA)

Performance

7 ημερών
-0,05%
1 μηνός
6,72%
3 μηνών
5,91%
6 μηνών
9,97%
1 έτους
32,20%
2 ετών
6,92%
5 ετών
66,93%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις