ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

METLIFE INVEST 1 ALCINV1

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ALCINV1)

Performance

7 ημερών
-0,03%
1 μηνός
0,70%
3 μηνών
0,70%
6 μηνών
1,25%
1 έτους
5,09%
2 ετών
3,13%
5 ετών
10,32%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις