ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

METLIFE LINK AL

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (AL)

Performance

7 ημερών
0,01%
1 μηνός
-0,12%
3 μηνών
-0,12%
6 μηνών
-0,36%
1 έτους
-0,61%
2 ετών
-1,22%
5 ετών
-2,54%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις