ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR CLASS A AGSECA

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (AGSECA)

Performance

7 ημερών
-0,62%
1 μηνός
-2,57%
3 μηνών
0,72%
6 μηνών
5,43%
1 έτους
23,50%
2 ετών
27,42%
5 ετών
80,03%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις