ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALLIANZ GLOBAL EQUIT USD CLASS AT AGIF_ALRCGBEQEU

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (AGIF_ALRCGBEQEU)

Performance

7 ημερών
-2,82%
1 μηνός
-4,35%
3 μηνών
-4,64%
6 μηνών
-2,44%
1 έτους
8,00%
2 ετών
22,86%
5 ετών
81,02%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις