ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR CLASS A AGFSECA

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (AGFSECA)

Performance

7 ημερών
-1,18%
1 μηνός
-3,99%
3 μηνών
-5,25%
6 μηνών
-9,40%
1 έτους
-7,48%
2 ετών
20,24%
5 ετών
57,87%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις