ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ INSTITUTIONAL AGBCMI

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (AGBCMI)

Performance

7 ημερών
-1,88%
1 μηνός
-3,92%
3 μηνών
3,27%
6 μηνών
6,47%
1 έτους
24,30%
2 ετών
33,05%
5 ετών
56,43%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις