ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ INSTITUTIONAL AFOFCSSRAMI

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (AFOFCSSRAMI)

Performance

7 ημερών
0,49%
1 μηνός
2,64%
3 μηνών
-0,67%
6 μηνών
2,76%
1 έτους
-2,23%
2 ετών
19,27%
5 ετών
102,42%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις