ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ INSTITUTIONAL AFOFCSEMI

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (AFOFCSEMI)

Performance

7 ημερών
-1,01%
1 μηνός
-3,05%
3 μηνών
-1,37%
6 μηνών
0,33%
1 έτους
15,04%
2 ετών
16,64%
5 ετών
102,42%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις