ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - IE (C) AFIENAI

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (AFIENAI)

Performance

7 ημερών
-1,34%
1 μηνός
-2,56%
3 μηνών
2,11%
6 μηνών
8,08%
1 έτους
26,01%
2 ετών
38,03%
5 ετών
99,65%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις