ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INSTITUTIONAL AEKOI

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (AEKOI)

Performance

7 ημερών
-0,03%
1 μηνός
-0,87%
3 μηνών
-1,07%
6 μηνών
-2,70%
1 έτους
-3,49%
2 ετών
-0,76%
5 ετών
36,28%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις