ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INSTITUTIONAL AEEOI

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (AEEOI)

Performance

7 ημερών
-0,15%
1 μηνός
0,23%
3 μηνών
0,04%
6 μηνών
0,23%
1 έτους
5,17%
2 ετών
6,01%
5 ετών
27,96%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις