ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALLIANZ EURO BOND EUR CLASS AT AEBECAT

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (AEBECAT)

Performance

7 ημερών
-0,06%
1 μηνός
-1,09%
3 μηνών
-1,09%
6 μηνών
-2,82%
1 έτους
-3,37%
2 ετών
-0,23%
5 ετών
7,03%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις