ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ CLASSIC ABGCE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ABGCE)

Performance

7 ημερών
-1,89%
1 μηνός
-4,02%
3 μηνών
3,03%
6 μηνών
5,94%
1 έτους
23,01%
2 ετών
30,39%
5 ετών
75,24%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις