ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALPHA BANCASSURANCE EE102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ABEOEE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ABEOEE)

Performance

7 ημερών
-1,10%
1 μηνός
-0,80%
3 μηνών
-2,12%
6 μηνών
-2,76%
1 έτους
2,80%
2 ετών
0,47%
5 ετών
9,58%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις