ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ INSTITUTIONAL ABCEMI

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ABCEMI)

Performance

7 ημερών
-0,07%
1 μηνός
6,83%
3 μηνών
6,35%
6 μηνών
10,91%
1 έτους
35,98%
2 ετών
11,64%
5 ετών
76,41%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις