ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

3K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (Θ) 3MEKMT3

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (3MEKMT3)

Performance

7 ημερών
-3,64%
1 μηνός
2,78%
3 μηνών
2,97%
6 μηνών
6,49%
1 έτους
29,23%
2 ετών
0,56%
5 ετών
102,88%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις