ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Futures Μετοχών

Σύμβολο
Τιμή
Διαφ. %
ΑΔΜΗΕ
ΣΜΕ ADMIE Ιουν. 2019
ADMIE19F
ΣΜΕ ADMIE Σεπ. 2019
ADMIE19I
ΣΜΕ ADMIE Δεκ. 2019
ADMIE19L
ΣΜΕ ADMIE Μαρ. 2020
ADMIE20C
ΑΛΦΑ
ΣΜΕ ALPHA Ιουν. 2019
ALPHA19F
ΣΜΕ ALPHA Σεπ. 2019
ALPHA19I
ΣΜΕ ALPHA Δεκ. 2019
ALPHA19L
ΣΜΕ ALPHA Μαρ. 2020
ALPHA20C
ΜΠΕΛΑ
ΣΜΕ BELA Ιουν. 2019
BELA19F
ΣΜΕ BELA Σεπ. 2019
BELA19I
ΣΜΕ BELA Δεκ. 2019
BELA19L
ΣΜΕ BELA Μαρ. 2020
BELA20C
CENER
ΣΜΕ CENER Ιουν. 2019
CENER19F
ΣΜΕ CENER Σεπ. 2019
CENER19I
ΣΜΕ CENER Δεκ. 2019
CENER19L
ΣΜΕ CENER Μαρ. 2020
CENER20C
ΕΕΕ
ΣΜΕ EEE Ιουν. 2019
EEE19F
ΣΜΕ EEE Σεπ. 2019
EEE19I
ΣΜΕ EEE Δεκ. 2019
EEE19L
ΣΜΕ EEE Μαρ. 2020
EEE20C
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΣΜΕ ELLAKTOR Ιουν. 2019
ELLAK19F
ΣΜΕ ELLAKTOR Σεπ. 2019
ELLAK19I
ΣΜΕ ELLAKTOR Δεκ. 2019
ELLAK19L
ΣΜΕ ELLAKTOR Μαρ. 2020
ELLAK20C
ΕΛΠΕ
ΣΜΕ ELPE Ιουν. 2019
ELPE19F
ΣΜΕ ELPE Σεπ. 2019
ELPE19I
ΣΜΕ ELPE Δεκ. 2019
ELPE19L
ΣΜΕ ELPE Μαρ. 2020
ELPE20C
ΕΤΕ
ΣΜΕ ETE Ιουν. 2019
ETE19F
ΣΜΕ ETE Σεπ. 2019
ETE19I
ΣΜΕ ETE Δεκ. 2019
ETE19L
ΣΜΕ ETE Μαρ. 2020
ETE20C
ΕΥΡΩΒ
ΣΜΕ EUROB Ιουν. 2019
EUROB19F
ΣΜΕ EUROB Σεπ. 2019
EUROB19I
ΣΜΕ EUROB Δεκ. 2019
EUROB19L
ΣΜΕ EUROB Μαρ. 2020
EUROB20C
ΕΧΑΕ
ΣΜΕ EXAE Ιουν. 2019
EXAE19F
ΣΜΕ EXAE Σεπ. 2019
EXAE19I
ΣΜΕ EXAE Δεκ. 2019
EXAE19L
ΣΜΕ EXAE Μαρ. 2020
EXAE20C
ΕΥΔΑΠ
ΣΜΕ EYDAP Ιουν. 2019
EYDAP19F
ΣΜΕ EYDAP Σεπ. 2019
EYDAP19I
ΣΜΕ EYDAP Δεκ. 2019
EYDAP19L
ΣΜΕ EYDAP Μαρ. 2020
EYDAP20C
ΦΡΛΚ
ΣΜΕ FOYRK Ιουν. 2019
FOYRK19F
ΣΜΕ FOYRK Σεπ. 2019
FOYRK19I
ΣΜΕ FOYRK Δεκ. 2019
FOYRK19L
ΣΜΕ FOYRK Μαρ. 2020
FOYRK20C
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΣΜΕ GEKTERNA Ιουν. 2019
GEKTE19F
ΣΜΕ GEKTERNA Σεπ. 2019
GEKTE19I
ΣΜΕ GEKTERNA Δεκ. 2019
GEKTE19L
ΣΜΕ GEKTERNA Μαρ. 2020
GEKTE20C
ΟΤΕ
ΣΜΕ HTO Ιουν. 2019
HTO19F
ΣΜΕ HTO Σεπ. 2019
HTO19I
ΣΜΕ HTO Δεκ. 2019
HTO19L
ΣΜΕ HTO Μαρ. 2020
HTO20C
ΙΝΛΟΤ
ΣΜΕ INLOT Ιουν. 2019
INLOT19F
ΣΜΕ INLOT Σεπ. 2019
INLOT19I
ΣΜΕ INLOT Δεκ. 2019
INLOT19L
ΣΜΕ INLOT Μαρ. 2020
INLOT20C
ΙΝΤΚΑ
ΣΜΕ INTRK Ιουν. 2019
INTRK19F
ΣΜΕ INTRK Σεπ. 2019
INTRK19I
ΣΜΕ INTRK Δεκ. 2019
INTRK19L
ΣΜΕ INTRK Μαρ. 2020
INTRK20C
ΛΑΜΔΑ
ΣΜΕ LAMDA Ιουν. 2019
LAMDA19F
ΣΜΕ LAMDA Σεπ. 2019
LAMDA19I
ΣΜΕ LAMDA Δεκ. 2019
LAMDA19L
ΣΜΕ LAMDA Μαρ. 2020
LAMDA20C
ΜΙΓ
ΣΜΕ MIG Ιουν. 2019
MIG19F
ΣΜΕ MIG Σεπ. 2019
MIG19I
ΣΜΕ MIG Δεκ. 2019
MIG19L
ΣΜΕ MIG Μαρ. 2020
MIG20C
ΜΟΗ
ΣΜΕ MOH Ιουν. 2019
MOH19F
ΣΜΕ MOH Σεπ. 2019
MOH19I
ΣΜΕ MOH Δεκ. 2019
MOH19L
ΣΜΕ MOH Μαρ. 2020
MOH20C
ΜΥΤΙΛ
ΣΜΕ MYTIL Ιουν. 2019
MYTIL19F
ΣΜΕ MYTIL Σεπ. 2019
MYTIL19I
ΣΜΕ MYTIL Δεκ. 2019
MYTIL19L
ΣΜΕ MYTIL Μαρ. 2020
MYTIL20C
ΟΠΑΠ
ΣΜΕ OPAP Ιουν. 2019
OPAP19F
ΣΜΕ OPAP Σεπ. 2019
OPAP19I
ΣΜΕ OPAP Δεκ. 2019
OPAP19L
ΣΜΕ OPAP Μαρ. 2020
OPAP20C
ΟΛΠ
ΣΜΕ PPA Ιουν. 2019
PPA19F
ΣΜΕ PPA Σεπ. 2019
PPA19I
ΣΜΕ PPA Δεκ. 2019
PPA19L
ΣΜΕ PPA Μαρ. 2020
PPA20C
ΔΕΗ
ΣΜΕ PPC Ιουν. 2019
PPC19F
ΣΜΕ PPC Σεπ. 2019
PPC19I
ΣΜΕ PPC Δεκ. 2019
PPC19L
ΣΜΕ PPC Μαρ. 2020
PPC20C
ΑΤΤ
ΣΜΕ TATT Ιουν. 2019
TATT19F
ΣΜΕ TATT Σεπ. 2019
TATT19I
ΣΜΕ TATT Δεκ. 2019
TATT19L
ΣΜΕ TATT Μαρ. 2020
TATT20C
ΤΕΝΕΡΓ
ΣΜΕ TENERGY Ιουν. 2019
TENER19FX
ΣΜΕ TENERGY Σεπ. 2019
TENER19I
ΣΜΕ TENERGY Δεκ. 2019
TENER19L
ΣΜΕ TENERGY Μαρ. 2020
TENER20C
ΤΙΤΚ
ΣΜΕ TITK Ιουν. 2019
TITK19F
ΣΜΕ TITK Σεπ. 2019
TITK19I
ΣΜΕ TITK Δεκ. 2019
TITK19L
ΣΜΕ TITK Μαρ. 2020
TITK20C
ΠΕΙΡ
ΣΜΕ TPEIR Ιουν. 2019
TPEIR19F
ΣΜΕ TPEIR Σεπ. 2019
TPEIR19I
ΣΜΕ TPEIR Δεκ. 2019
TPEIR19L
ΣΜΕ TPEIR Μαρ. 2020
TPEIR20C
ΒΙΟ
ΣΜΕ VIO Ιουν. 2019
VIO19F
ΣΜΕ VIO Σεπ. 2019
VIO19I
ΣΜΕ VIO Δεκ. 2019
VIO19L
ΣΜΕ VIO Μαρ. 2020
VIO20C