ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PIMCO FUNDS

Σύμβολο
Τιμή
Διαφ. %
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FD E HDG EUR
PGDIFEHE
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FD E USD
PGDIFEU
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FD INST EUR
PGDIFIE
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FD INST USD
PGDIFIU
PIMCO GIS EURO BOND FD E EUR
PGEBFEE
PIMCO GIS EURO BOND FD INST EUR
PGEBFIE
PIMCO GIS GLB HIGH YIELD BOND FUND E EUR
PGGUHYBFEE
PIMCO GIS GLB HIGH YIELD BOND FUND E USD
PGGUHYBFEU
PIMCO GIS GLB HIGH YIELD BOND FUND INST EUR
PGGUHYBFIE
PIMCO GIS GLB HIGH YIELD BOND FUND INST USD
PGGUHYBFIU
PIMCO GIS GLB INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E EUR
PGGIGCFEE
PIMCO GIS GLB INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E USD
PGGIGCFEU
PIMCO GIS GLB INVESTMENT GRADE CREDIT FUND INST USD
PGGIGCFIU
PIMCO GIS GLOBAL BOND FD E CURR EXPOSURE USD
PGGBFECEU
PIMCO GIS GLOBAL BOND FD E HDG EUR
PGGBFEHE
PIMCO GIS GLOBAL BOND FD E USD
PGGBFEU
PIMCO GIS GLOBAL BOND FD INST CURR EXPOSURE USD
PGGBFICEU
PIMCO GIS GLOBAL BOND FD INST HDG EUR
PGGBFIHE
PIMCO GIS GLOBAL BOND FD INST USD
PGGBFIU
PIMCO GIS GLOBAL REAL RETURN FUND E EUR
PGGRRFEE
PIMCO GIS GLOBAL REAL RETURN FUND E USD
PGGRRFEU
PIMCO GIS GLOBAL REAL RETURN FUND INST USD
PGGRRFIU
PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FUND E EUR
PGTRBFEE
PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FUND E USD
PGTRBFEU
PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FUND INST HDG EUR
PGTRBFIHE
PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FUND INST UNHDG EUR
PGTRBFIUE
PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FUND INST USD
PGTRBFIU
PIMCO GIS UNCONSTRAINED BOND FUND E EUR
PGUBFEE
PIMCO GIS UNCONSTRAINED BOND FUND E USD
PGUBFEU
PIMCO GIS UNCONSTRAINED BOND FUND INST USD
PGUBFIU
PIMCO GIS UNCONSTRAINED BOND FUND IST HDG EUR
PGUBFIHE
PIMCO GLOBAL CORE ASSET ALLOCATION FUND E EUR H
PGGMFEE
PIMCO GLOBAL CORE ASSET ALLOCATION FUND E USD
PGGMFEU
PIMCO GLOBAL CORE ASSET ALLOCATION FUND INST EUR H
PGGMFIE
PIMCO GLOBAL CORE ASSET ALLOCATION FUND INST USD
PGGMFIU