ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET

Σύμβολο
Τιμή
Διαφ. %
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME R USD
PARFIRU
PICTET - CHINA INDEX R EUR
PCIRE
PICTET - CHINA INDEX R USD
PCIRU
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS HR CHF
PECBHC
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS HR DM EUR
PECBHDE
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS HR EUR
PECBHE
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS R DM USD
PECBRDU
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS R USD
PECBRU
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R DM EUR
PELCDRDE
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R DM USD
PELCDRDU
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX R DY GBP
PEMIRDG
PICTET - EUR CORPORATE BONDS HR CHF
PECBHCP
PICTET - EUR CORPORATE BONDS HR USD
PECBHU
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS HR CHF
PESTCBHC
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS HR USD
PESTCBHU
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS R
PESTCBR
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD HR CHF
PESTHYHC
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD HR USD
PESTHYHU
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD R
PESTHYR
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD R DM
PESTHYRD
PICTET - EUROLAND INDEX R DY GBP
PEIRDG
PICTET - EUROPE INDEX R DY GBP
PEIRDGP
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT R DM USD
PGEDRDU
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION HR EUR
PGMSHE
PICTET - JAPAN INDEX R DY GBP
PJIRDG
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES HR EUR
PJEOHE
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES HR USD
PJEOHU
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR
PMAGORE
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX R DY GBP
PPEJIRDG
PICTET - PREMIUM BRANDS HR USD
PPBHU
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES R EUR
PEMSERE
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES R USD
PEMSERU
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES-R EUR
PSEEQ
PICTET - QUEST GLOBAL EQUITIES R EUR
PQGERE
PICTET - QUEST GLOBAL EQUITIES R USD
PQGERU
PICTET - SMARTCITY R DY EUR
PHDSRDE
PICTET - SMARTCITY R DY USD
PHDSRDU
PICTET - SMARTCITY R EUR
PDSE
PICTET - SMARTCITY R USD
PDSUQ
PICTET - US HIGH YIELD HR CHF
PUHYHC
PICTET - USA INDEX R DY GBP
PUIRDG
PICTET - WATER HR USD
PWHU
PICTET-ABS RET FIXED INC-HR EUR
PRFIE
PICTET-ASIAN EQ EX JAPAN-HR EUR
PEEJEQ
PICTET-ASIAN EQ EX JAPAN-R EUR
EPEEJE
PICTET-ASIAN EQ EX JAPAN-R USD
PEEJU
PICTET-ASN LCL CCY DBT-R EUR
PLCDEP
PICTET-ASN LCL CCY DBT-R USD
PLCDUP
PICTET-BIOTECH-HR EUR
PEP
PICTET-BIOTECH-R EUR
PEW
PICTET-BIOTECH-R USD
PUP
PICTET-CHF BONDS-R
PB
PICTET-CHINA EQUITIES-R EUR
PCEPC
PICTET-CHINA EQUITIES-R USD
PCUPC
PICTET-CLEAN ENERGY-R EUR
PEEP
PICTET-CLEAN ENERGY-R USD
PEUP
PICTET-DIGITAL-R EUR
PCEP
PICTET-DIGITAL-R USD
PCUP
PICTET-EM LCL CCY DBT-HR EUR
PLCDEE
PICTET-EM LCL CCY DBT-R EUR
PLCDEPL
PICTET-EM LCL CCY DBT-R USD
PLCDUPL
PICTET-EMERGING MARKETS-HR EUR
PMEE
PICTET-EMERGING MARKETS-R EUR
PMEP
PICTET-EMERGING MARKETS-R USD
PMUP
PICTET-EMERGING MKTS IDX-R EUR
PMIE
PICTET-EMERGING MKTS IDX-R USD
PMIUP
PICTET-EUR BONDS-R
PBB
PICTET-EUR CORPORATE BONDS-R
PCB
PICTET-EUR CORPORATE BONDS-RDM EUR
PCBEE
PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-R
PGB
PICTET-EUR HIGH YIELD
PHY
PICTET-EUR HIGH YIELD-R
PHYY
PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS-R
PSMB
PICTET-EUR SH-T SOVEREIGN LIQUIDITY-R
PSSL
PICTET-EUROLAND INDEX-R EUR
PIEP
PICTET-EUROPE INDEX-R EUR
PIEPI
PICTET-FAMILY-R EUR
PCEEP
PICTET-GLOBAL BONDS-R EUR
PGBEP
PICTET-GLOBAL BONDS-R USD
PGBUP
PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HR EUR
PEDEP
PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HRDM EUR
PEDEQ
PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-R USD
PEDU
PICTET-GLOBAL ENVIRONMENTAL OPP.-R EUR
PMSEE
PICTET-GLOBAL ENVIRONMENTAL OPP.-R USD
PEMSRU
PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-R EUR
PMSEQ
PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-R USD
PMSUQ
PICTET-GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT-R
PCBEF
PICTET-HEALTH-HR EUR
PEPE
PICTET-HEALTH-R EUR
PEPEP
PICTET-HEALTH-R USD
PUPU
PICTET-INDIAN EQUITIES-R EUR
PEEPEE
PICTET-INDIAN EQUITIES-R USD
PEUPE
PICTET-JAPAN INDEX-R EUR
PIEQ
PICTET-JAPAN INDEX-R JPY
PIJP
PICTET-JAPANESE EQUITIES OPP-R EUR
PEOE
PICTET-JAPANESE EQUITIES OPP-R JPY
PEOJ
PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-HR EUR
PESEPE
PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R EUR
PESEPES
PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R JPY
PESJP
PICTET-NUTRITION-R EUR
PEQ
PICTET-NUTRITION-R USD
PUU
PICTET-PACIFIC EX JAPAN INDEX-R EUR
PEJIEQ
PICTET-PACIFIC EX JAPAN INDEX-R USD
PEJIUQ
PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR
PBEP
PICTET-PREMIUM BRANDS-R USD
PBUP
PICTET-RUSSIAN EQUITIES-R EUR
PEEQ
PICTET-RUSSIAN EQUITIES-R USD
PEUQ
PICTET-SECURITY-R EUR
PEPEPE
PICTET-SECURITY-R USD
PUPUP
PICTET-SHORT TERM LOCAL EMERGING CURRENCY DEBT-HR EUR
PECEE
PICTET-SHORT TERM LOCAL EMERGING CURRENCY DEBT-R EUR
PECEQ
PICTET-SHORT TERM LOCAL EMERGING CURRENCY DEBT-R USD
PECU
PICTET-ST-MONMKT CHF-R
PCQ
PICTET-ST-MONMKT EUR-R
PEQQ
PICTET-ST-MONMKT JPY-R
PJQ
PICTET-ST-MONMKT USD-R
PUQ
PICTET-ST-MONMKT USD-R-R
PUQQ
PICTET-TIMBER-HR EUR
PEQQQ
PICTET-TIMBER-R EUR
PEPEPEP
PICTET-TIMBER-R USD
PUPUPU
PICTET-US HIGH YIELD-HR EUR
PHYEQ
PICTET-US HIGH YIELD-HRDM EUR
PHYEQQ
PICTET-US HIGH YIELD-R USD
PHYU
PICTET-USA INDEX-R EUR
PIEQQ
PICTET-USA INDEX-R USD
PIUP
PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-R
PGBQ
PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R
PSMBQ
PICTET-WATER-R EUR
PEPEPEPE
PICTET-WATER-R USD
PUPUPUP