ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET

Σύμβολο
Τιμή
Διαφ. %
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HR EUR
PRFIE
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - R USD
PARFIRU
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HR EUR
PEEJEQ
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR
EPEEJE
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R USD
PEEJU
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR
PLCDEP
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD
PLCDUP
PICTET - BIOTECH - HR EUR
PEP
PICTET - BIOTECH - R EUR
PEW
PICTET - BIOTECH - R USD
PUP
PICTET - CHF BONDS - R
PB
PICTET - CHINA EQUITIES - R EUR
PCEPC
PICTET - CHINA EQUITIES - R USD
PCUPC
PICTET - CHINA INDEX - R EUR
PCIRE
PICTET - CHINA INDEX - R USD
PCIRU
PICTET - CLEAN ENERGY - R EUR
PEEP
PICTET - CLEAN ENERGY - R USD
PEUP
PICTET - DIGITAL - R EUR
PCEP
PICTET - DIGITAL - R USD
PCUP
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR CHF
PECBHC
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR
PECBHDE
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR
PECBHE
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R DM USD
PECBRDU
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R USD
PECBRU
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR
PLCDEE
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM EUR
PELCDRDE
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD
PELCDRDU
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR
PLCDEPL
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD
PLCDUPL
PICTET - EMERGING MARKETS - HR EUR
PMEE
PICTET - EMERGING MARKETS - R EUR
PMEP
PICTET - EMERGING MARKETS - R USD
PMUP
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R DY GBP
PEMIRDG
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R EUR
PMIE
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R USD
PMIUP
PICTET - EUR BONDS - R
PBB
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - HR CHF
PECBHCP
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - HR USD
PECBHU
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R
PCB
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R DM
PCBEE
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - R
PGB
PICTET - EUR HIGH YIELD - R
PHYY
PICTET - EUR HIGH YIELD - R DM
PHY
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - R
PSMB
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HR CHF
PESTCBHC
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HR USD
PESTCBHU
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - R
PESTCBR
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HR CHF
PESTHYHC
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HR USD
PESTHYHU
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R
PESTHYR
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R DM
PESTHYRD
PICTET - EUROLAND INDEX - R DY GBP
PEIRDG
PICTET - EUROLAND INDEX - R EUR
PIEP
PICTET - EUROPE INDEX - R DY GBP
PEIRDGP
PICTET - EUROPE INDEX - R EUR
PIEPI
PICTET - FAMILY - R EUR
PCEEP
PICTET - GLOBAL BONDS - R EUR
PGBEP
PICTET - GLOBAL BONDS - R USD
PGBUP
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR DM EUR
PEDEQ
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR EUR
PEDEP
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R DM USD
PGEDRDU
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R USD
PEDU
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R EUR
PMSEE
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R USD
PEMSRU
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HR CHF
PUHYHC
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HR DM EUR
PHYEQQ
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HR EUR
PHYEQ
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - R USD
PHYU
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HR EUR
PGMSHE
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R EUR
PMSEQ
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R USD
PMSUQ
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HR EUR
PCBEF
PICTET - HEALTH - HR EUR
PEPE
PICTET - HEALTH - R EUR
PEPEP
PICTET - HEALTH - R USD
PUPU
PICTET - INDIAN EQUITIES - R EUR
PEEPEE
PICTET - INDIAN EQUITIES - R USD
PEUPE
PICTET - JAPAN INDEX - R DY GBP
PJIRDG
PICTET - JAPAN INDEX - R EUR
PIEQ
PICTET - JAPAN INDEX - R JPY
PIJP
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR EUR
PJEOHE
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR USD
PJEOHU
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R EUR
PEOE
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R JPY
PEOJ
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HR EUR
PESEPE
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R EUR
PESEPES
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R JPY
PESJP
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R EUR
PMAGORE
PICTET - NUTRITION - R EUR
PEQ
PICTET - NUTRITION - R USD
PUU
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R DY GBP
PPEJIRDG
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R EUR
PEJIEQ
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R USD
PEJIUQ
PICTET - PREMIUM BRANDS - HR USD
PPBHU
PICTET - PREMIUM BRANDS - R EUR
PBEP
PICTET - PREMIUM BRANDS - R USD
PBUP
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR
PEMSERE
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - R USD
PEMSERU
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR
PSEEQ
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR
PQGERE
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - R USD
PQGERU
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R EUR
PEEQ
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R USD
PEUQ
PICTET - SECURITY - R EUR
PEPEPE
PICTET - SECURITY - R USD
PUPUP
PICTET - SHORT-TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR
PECEE
PICTET - SHORT-TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR
PECEQ
PICTET - SHORT-TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD
PECU
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - R
PCQ
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R
PEQQ
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - R
PJQ
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R
PUQ
PICTET - SMARTCITY - R DY EUR
PHDSRDE
PICTET - SMARTCITY - R DY USD
PHDSRDU
PICTET - SMARTCITY - R EUR
PDSE
PICTET - SMARTCITY - R USD
PDSUQ
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R
PSSL
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R
PUQQ
PICTET - TIMBER - HR EUR
PEQQQ
PICTET - TIMBER - R EUR
PEPEPEP
PICTET - TIMBER - R USD
PUPUPU
PICTET - USA INDEX - R DY GBP
PUIRDG
PICTET - USA INDEX - R EUR
PIEQQ
PICTET - USA INDEX - R USD
PIUP
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - R
PGBQ
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - R
PSMBQ
PICTET - WATER - HR USD
PWHU
PICTET - WATER - R EUR
PEPEPEPE
PICTET - WATER - R USD
PUPUPUP