ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

METLIFE ΑΕΔΑΚ

Σύμβολο
Τιμή
Διαφ. %
CITIFUTURE 1
CITI_1
CITIFUTURE 2
CITI_2
CITIFUTURE 3
CITI_3
CITIGOLD FUTURE
CITI_FU
HELLENIC FUTURE PLUS 1 (BASIC)
HELF1
HELLENIC FUTURE PLUS 2 (STANDARD)
HELF2
HELLENIC FUTURE PLUS 3 (ADVANCED)
HELF3
METLIFE BALANCED MULTIFUND
MBM
METLIFE CAPITAL APPRECIATION MULTIFUND
MCAM
METLIFE CAPITAL MAXIMIZER MULTIFUND
MCMM
METLIFE CLASSIC
MAC
METLIFE COMMODITY MULTIFUND
MCM
METLIFE CONSERVATIVE MULTIFUND
MCMMC
METLIFE DOLLAR BOND MULTIFUND
MDBM
METLIFE DOLLAR EQUITY MULTIFUND
MDEM
METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND
MEBM
METLIFE EUROPEAN EQUITY MULTIFUND
MEEM
METLIFE FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
AC
METLIFE FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
AFOFM
METLIFE GLOBAL BOND MULTIFUND
MGBM
METLIFE GLOBAL EQUITY MULTIFUND
MGEM
METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND
MGEMM
METLIFE INCOME MULTIFUND
MIM
METLIFE INVEST 1
ALCINV1
METLIFE INVEST 2
ALCINV2
METLIFE INVEST 3
ALCINV3
METLIFE LINK
AL
METLIFE MONEY MARKET
AMM
METLIFE PENSION FUND I
ALCPR1
METLIFE PENSION FUND II
ALCPR2
METLIFE PENSION FUND III
APFI
METLIFE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ALCEQ
METLIFE ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
CITI
METLIFE ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ
MEAKK
METLIFE ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ
ALCEM
METLIFE ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ALCDO
METLIFE ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
AKOE
METLIFE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC
ALMETANA
METLIFE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ALCGR
METLIFE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ALCEQAB
METLIFE ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ
ALIOEXDO