ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT

Σύμβολο
Τιμή
Διαφ. %
JPM AFRICA EQUITY A (PERF) (ACC) EUR
JPMAFREQUA
JPM AFRICA EQUITY A (PERF) (ACC) USD
JAEAAU
JPM AFRICA EQUITY A (PERF) (DIST) EUR
JPMAFREQUAA
JPM AFRICA EQUITY C (PERF) (ACC) USD
JPMAFREQUC
JPM AGGREGATE BOND A (ACC) EUR (HEDGED)
JPMAGGBONA
JPM AGGREGATE BOND A (ACC) USD
JPMAGGBONAA
JPM AGGREGATE BOND A (DIST) EUR (HEDGED)
JPMAGGBONAAG
JPM AGGREGATE BOND C (ACC) EUR (HEDGED)
JPMAGGBONC
JPM AGGREGATE BOND C (ACC) USD
JPMAGGBONCA
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED)
JAEAAEH
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) USD
JAEAAUUR
JPM AMERICA EQUITY A (DIST) USD
JPMAMEEQUA
JPM AMERICA EQUITY C (ACC) EUR (HEDGED)
JPMAMEEQUC
JPM AMERICA EQUITY C (ACC) USD
JPMAMEEQUCA
JPM ASEAN EQUITY A (ACC) EUR
JPMASEEQUA
JPM ASEAN EQUITY A (ACC) USD
JPMASEEQUAA
JPM ASEAN EQUITY A (DIST) USD
JAEADU
JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR
JPMASEEQUC
JPM ASEAN EQUITY C (ACC) USD
JPMASEEQUCA
JPM ASIA GROWTH A (ACC) USD
JPMASIEQUA
JPM ASIA GROWTH A (DIST) USD
JPMASIEQUAA
JPM ASIA GROWTH C (ACC) USD
JPMASIEQUC
JPM ASIA PACIFIC EQUITY A (ACC) USD
JPMASIPACS
JPM ASIA PACIFIC EQUITY A (DIST) USD
JPMASIPACSA
JPM ASIA PACIFIC INCOME A (ACC) USD
JPMASIPACI
JPM ASIA PACIFIC INCOME A (DIST) USD
JPMASIPACIA
JPM ASIA PACIFIC INCOME C (ACC) USD
JPMASIPACIAS
JPM AUD LIQUIDITY LVNAV A (ACC.)
JPMAUSDOLL
JPM AUD LIQUIDITY LVNAV B (ACC.)
JPMAUSDOLLA
JPM AUD LIQUIDITY LVNAV C (ACC.)
JPMAUSDOLLAU
JPM BRAZIL EQUITY A (ACC) EUR
JPMBRAEQUA
JPM BRAZIL EQUITY A (ACC) USD
JPMBRAEQUAB
JPM BRAZIL EQUITY A (DIST) USD
JPMBRAEQUABR
JPM BRAZIL EQUITY C (ACC) USD
JPMBRAEQUC
JPM CHINA A (ACC) USD
JCAAU
JPM CHINA A (DIST) USD
JCADU
JPM CHINA BOND OPPORTUNITIES A (ACC) USD
JCBOAAUJC
JPM CHINA C (ACC) USD
JCCAU
JPM DIVERSIFIED RISK A (ACC) USD
JDRAAU
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A (ACC) EUR (HEDGED)
JEMCBAAEH
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A (ACC) USD
JEMCBAAU
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A (DIST) EUR (HEDGED)
JEMCBADEH
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A (DIV) EUR (HEDGED)
JEMCBADEHJ
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND C (ACC) EUR (HEDGED)
JEMCBCAEH
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND C (ACC) USD
JEMCBCAU
JPM EMERGING MARKETS DEBT A (ACC) EUR (HEDGED)
JEMDAAEH
JPM EMERGING MARKETS DEBT A (ACC) USD
JEMDAAU
JPM EMERGING MARKETS DEBT A (DIST) EUR (HEDGED)
JEMDADEH
JPM EMERGING MARKETS DEBT A (DIST) GBP
JEMDADGJE
JPM EMERGING MARKETS DEBT A (DIST) USD
JEMDADU
JPM EMERGING MARKETS DEBT A (MTH) EUR (HEDGED)
JEMDAMEHJ
JPM EMERGING MARKETS DEBT C (ACC) EUR (HEDGED)
JEMDCAEH
JPM EMERGING MARKETS DEBT C (ACC) USD
JEMDCAU
JPM EMERGING MARKETS DIVERSIFIED EQUITY PLUS A (ACC) EUR
JEMDEPAAEJ
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) EUR
JEMEAAE
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED)
JEMEAAEH
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) USD
JEMEAAU
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A (DIST) USD
JEMEADU
JPM EMERGING MARKETS EQUITY C (ACC) USD
JEMECAU
JPM EMERGING MARKETS EQUITY C (DIST) USD
JEMECDU
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A (ACC) EUR
JEMLCDAAE
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A (ACC) USD
JEMLCDAAU
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A (DIST) EUR
JEMLCDADE
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A (DIV) EUR
JEMLCDADEJ
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT C (ACC) EUR
JEMLCDCAE
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT C (ACC) USD
JEMLCDCAU
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) EUR
JEMOAAE
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) USD
JEMOAAU
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (DIST) EUR
JEMOADE
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (DIST) USD
JEMOADU
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES C (ACC) USD
JEMOCAU
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP A (PERF) (ACC) EUR
JEMSCAPAE
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP A (PERF) (ACC) USD
JEMSCAPAU
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP C (PERF) (ACC) EUR
JEMSCCPAE
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP C (PERF) (ACC) USD
JEMSCCPAU
JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) (ACC) EUR (HEDGED)
JEMSBAPAEH
JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) (ACC) USD
JEMSBAPAU
JPM EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY A (ACC) EUR
JEMSEAAEJE
JPM EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY A (ACC) USD
JEMSEAAUJE
JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY A (ACC) EUR
JEMEEAAEJE
JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY A (ACC) USD
JEMEEAAUJE
JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY A (DIST) USD
JEMEEADUJE
JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY C (ACC) USD
JEMEECAUJE
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR
JEGBAAE
JPM EU GOVERNMENT BOND C (ACC) EUR
JEGBCAE
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV A (ACC.)
JELLAAJ
JPM EUR LIQUIDITY VNAV A (ACC.)
JELVAA
JPM EUR LIQUIDITY VNAV B (ACC.)
JELVBA
JPM EUR LIQUIDITY VNAV C (ACC.)
JELVCA
JPM EUR MONEY MARKET VNAV A (ACC) EUR
JEMMVAAEJ
JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV A (ACC.)
JESMMVAA
JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV W (ACC.)
JESMMVWAJE
JPM EURO AGGREGATE BOND A (ACC) EUR
JEABAAE
JPM EURO AGGREGATE BOND A (DIST) EUR
JEABADE
JPM EURO AGGREGATE BOND C (ACC) EUR
JEABCAE
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) EUR
JECBAAE
JPM EURO CORPORATE BOND C (ACC) EUR
JECBCAE
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND A (ACC) EUR
JEGSDBAAE
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND A (DIST) EUR
JEGSDBADE
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND C (ACC) EUR
JEGSDBCAE
JPM EUROLAND DYNAMIC A (PERF) (ACC) EUR
JEDAPAE
JPM EUROLAND EQUITY A (ACC) EUR
JEEAAE
JPM EUROLAND EQUITY A (DIST) EUR
JEEADE
JPM EUROLAND EQUITY C (ACC) EUR
JEECAE
JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) EUR
JEDAAE
JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) USD
JEDAAU
JPM EUROPE DYNAMIC A (DIST) EUR
JEDADE
JPM EUROPE DYNAMIC C (ACC) EUR
JEDCAE
JPM EUROPE DYNAMIC SMALL CAP A (PERF) (ACC) EUR
JEDSCAPAE
JPM EUROPE DYNAMIC SMALL CAP A (PERF) (DIST) EUR
JEDSCAPDE
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES A (ACC) EUR
JEDTAAE
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES A (DIST) EUR
JEDTADE
JPM EUROPE EQUITY A (ACC) EUR
JEEAAEJ
JPM EUROPE EQUITY A (ACC) USD
JEEAAUJ
JPM EUROPE EQUITY A (ACC) USD (HEDGED)
JEEAAUHJ
JPM EUROPE EQUITY A (DIST) EUR
JEEADEJ
JPM EUROPE EQUITY C (ACC) EUR
JEECAEJ
JPM EUROPE EQUITY PLUS A (PERF) (ACC) EUR
JEEPAPAE
JPM EUROPE EQUITY PLUS A (PERF) (ACC) USD
JEEPAPAU
JPM EUROPE EQUITY PLUS A (PERF) (DIST) EUR
JEEPAPDE
JPM EUROPE EQUITY PLUS C (PERF) (ACC) EUR
JEEPCPAE
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR
JEHYBAAE
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (DIST) EUR
JEHYBADE
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND C (ACC) EUR
JEHYBCAE
JPM EUROPE SELECT EQUITY A (ACC) EUR
JESEAAEJ
JPM EUROPE SELECT EQUITY A (ACC) USD
JESEAAU
JPM EUROPE SELECT EQUITY A (DIST) EUR
JESEADE
JPM EUROPE SELECT EQUITY C (ACC) EUR
JESECAE
JPM EUROPE SMALL CAP A (ACC) EUR
JESCAAE
JPM EUROPE SMALL CAP A (DIST) EUR
JESCADE
JPM EUROPE SMALL CAP C (ACC) EUR
JESCCAE
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (ACC) EUR
JESDAAE
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (DIST) EUR
JESDADE
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (DIV) EUR
JESDADEJ
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND C (ACC) EUR
JESDCAE
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH A (ACC) EUR
JESGAAE
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH A (DIST) EUR
JESGADE
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH C (ACC) EUR
JESGCAE
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE A (ACC) EUR
JESVAAE
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE A (DIST) EUR
JESVADE
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE C (ACC) EUR
JESVCAE
JPM EUROPE SUSTAINABLE EQUITY A (ACC) EUR
JESEAAEJES
JPM EUROPE SUSTAINABLE SMALL CAP EQUITY A (ACC) EUR
JESSCEAAEJE
JPM FLEXIBLE CREDIT A (ACC) EUR (HEDGED)
JFCAAEH
JPM FLEXIBLE CREDIT A (ACC) USD
JFCAAU
JPM FLEXIBLE CREDIT A (DIV) EUR (HEDGED)
JFCADEH
JPM GBP LIQUIDITY LVNAV A (ACC.)
JGLLAAJ
JPM GBP LIQUIDITY LVNAV W (ACC.)
JGLLWA
JPM GBP LIQUIDITY VNAV A (ACC.)
JGLVAA
JPM GBP LIQUIDITY VNAV B (ACC.)
JGLVBA
JPM GBP LIQUIDITY VNAV C (ACC.)
JGLVCA
JPM GLOBAL AGGREGATE BOND A (ACC) USD
JGABAAU
JPM GLOBAL AGGREGATE BOND A (DIST) USD
JGABADU
JPM GLOBAL BALANCED A (ACC) EUR
JGBAAE
JPM GLOBAL BALANCED A (ACC) USD (HEDGED)
JGBAAUH
JPM GLOBAL BALANCED A (DIST) EUR
JGBADE
JPM GLOBAL BALANCED A (DIST) USD (HEDGED)
JGBADUH
JPM GLOBAL BALANCED C (ACC) EUR
JGBCAE
JPM GLOBAL BALANCED C (ACC) USD (HEDGED)
JGBCAUH
JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES A (DIST) USD
JGBOADUJ
JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES A (DIV) EUR (HEDGED)
JGBOADEHJ
JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) A (ACC) EUR
JGCEAAE
JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) A (DIST) EUR
JGCEADE
JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) C (ACC) EUR
JGCECAE
JPM GLOBAL CONVERTIBLES CONSERVATIVE A (ACC) EUR (HEDGED)
JGCCAAEH
JPM GLOBAL CONVERTIBLES CONSERVATIVE A (ACC) USD
JGCCAAU
JPM GLOBAL CONVERTIBLES CONSERVATIVE A (DIV) EUR (HEDGED)
JGCCADEH
JPM GLOBAL CONVERTIBLES CONSERVATIVE C (ACC) USD
JGCCCAU
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) EUR (HEDGED)
JGCBAAEH
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) USD
JGCBAAU
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (DIST) EUR (HEDGED)
JGCBADEH
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (DIST) USD
JGCBADU
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (DIV) EUR (HEDGED)
JGCBADEHJ
JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (ACC) EUR (HEDGED)
JGCBCAEH
JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (ACC) USD
JGCBCAU
JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (DIST) EUR (HEDGED)
JGCBCDEH
JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (DIST) USD
JGCBCDU
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) EUR
JGDAAE
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) EUR (HEDGED)
JGDAAEH
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) USD
JGDAAUJ
JPM GLOBAL DIVIDEND A (DIST) EUR (HEDGED)
JGDADEH
JPM GLOBAL DIVIDEND A (DIST) USD
JGDADU
JPM GLOBAL DIVIDEND A (DIV) EUR
JGDADE
JPM GLOBAL DIVIDEND A (DIV) EUR (HEDGED)
JGDADEHJ
JPM GLOBAL DIVIDEND A (DIV) USD
JGDADUJ
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR
JGDCAE
JPM GLOBAL FOCUS A (ACC) EUR
JGFAAE
JPM GLOBAL FOCUS A (ACC) EUR (HEDGED)
JGFAAEH
JPM GLOBAL FOCUS A (DIST) EUR
JGFADE
JPM GLOBAL FOCUS C (ACC) EUR
JGFCAE
JPM GLOBAL FOCUS C (ACC) EUR (HEDGED)
JGFCAEH
JPM GLOBAL FOCUS C (ACC) USD
JGFCAU
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR
JGGBAAE
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND A (ACC) USD (HEDGED)
JGGBAAUH
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND C (ACC) EUR
JGGBCAE
JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND A (ACC) EUR
JGGSDBAAE
JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND A (ACC) USD (HEDGED)
JGGSDBAAUH
JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND C (ACC) EUR
JGGSDBCAE
JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND C (ACC) USD (HEDGED)
JGGSDBCAUH
JPM GLOBAL GROWTH A (ACC) EUR
JGGAAE
JPM GLOBAL GROWTH A (ACC) EUR (HEDGED)
JGGAAEH
JPM GLOBAL GROWTH A (ACC) USD
JGGAAU
JPM GLOBAL GROWTH A (DIST) EUR (HEDGED)
JGGADEH
JPM GLOBAL GROWTH A (DIST) USD
JGGADU
JPM GLOBAL GROWTH C (ACC) EUR (HEDGED)
JGGCAEH
JPM GLOBAL GROWTH C (ACC) USD
JGGCAU
JPM GLOBAL HEALTHCARE A (ACC) EUR
JGHAAE
JPM GLOBAL HEALTHCARE A (ACC) USD
JGHAAU
JPM GLOBAL HEALTHCARE A (DIST) USD
JGHADU
JPM GLOBAL HEALTHCARE C (ACC) USD
JGHCAU
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR (HEDGED)
JGHYBAAEH
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND A (ACC) USD
JGHYBAAU
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND A (DIST) EUR (HEDGED)
JGHYBADEH
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND C (ACC) EUR (HEDGED)
JGHYBCAEH
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND C (ACC) USD
JGHYBCAU
JPM GLOBAL INCOME A (ACC) EUR
JGIAAE
JPM GLOBAL INCOME A (ACC) USD (HEDGED)
JGIAAUH
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) EUR
JGIADE
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) USD (HEDGED)
JGIADUH
JPM GLOBAL INCOME C (ACC) EUR
JGICAE
JPM GLOBAL INCOME C (ACC) USD (HEDGED)
JGICAUH
JPM GLOBAL INCOME C (DIV) EUR
JGICDE
JPM GLOBAL INCOME SUSTAINABLE A (ACC) EUR
JGISAAE
JPM GLOBAL INCOME SUSTAINABLE A (DIST) EUR
JGISADE
JPM GLOBAL INCOME SUSTAINABLE A (DIV) EUR
JGISADEJ
JPM GLOBAL INCOME SUSTAINABLE A (DIV) USD (HEDGED)
JGISADUH
JPM GLOBAL MACRO A (ACC) EUR (HEDGED)
JGMAAEH
JPM GLOBAL MACRO A (ACC) USD
JGMAAU
JPM GLOBAL MACRO A (DIST) EUR (HEDGED)
JGMADEH
JPM GLOBAL MACRO C (ACC) EUR (HEDGED)
JGMCAEH
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) EUR
JGMOAAE
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (DIST) EUR
JGMOADE
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES C (ACC) EUR
JGMOCAE
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) EUR
JGNRAAEJ
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) USD
JGNRAAUJ
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (DIST) EUR
JGNRADE
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR
JGNRCAE
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) USD
JGNRCAU
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) A (ACC) EUR (HEDGED)
JGRESUAAEH
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) A (ACC) USD
JGRESUAAU
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) A (DIST) EUR (HEDGED)
JGRESUADEH
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) C (ACC) EUR (HEDGED)
JGRESUCAEH
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) C (ACC) USD
JGRESUCAU
JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY A (ACC) EUR
JGREIEAAE
JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED)
JGREIEAAEH
JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY A (ACC) USD
JGREIEAAU
JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY A (DIST) EUR
JGREIEADE
JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY A (DIST) USD
JGREIEADU
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) USD
JGSEAAUJ
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (DIST) USD
JGSEADUJ
JPM GLOBAL SELECT EQUITY C (ACC) EUR
JGSECAEJ
JPM GLOBAL SELECT EQUITY C (ACC) USD
JGSECAUJ
JPM GLOBAL SHORT DURATION BOND A (ACC) EUR (HEDGED)
JGSDBAAEH
JPM GLOBAL SHORT DURATION BOND A (ACC) USD
JGSDBAAU
JPM GLOBAL SHORT DURATION BOND C (ACC) EUR (HEDGED)
JGSDBCAEHJ
JPM GLOBAL SHORT DURATION BOND C (ACC) USD
JGSDBCAU
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND A (PERF) (ACC) EUR (HEDGED)
JGSBAPAEHJ
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND A (PERF) (ACC) USD
JGSBAPAUJ
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND A (PERF) (DIV) EUR (HEDGED)
JGSBAPDEHJ
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND A (PERF) (FIX) EUR 2.35 EUR (HEDGED)
JGSBAPFE2EHJ
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND C (PERF) (ACC) EUR (HEDGED)
JGSBCPAEHJ
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND C (PERF) (ACC) USD
JGSBCPAUJ
JPM GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY A (ACC) EUR
JGSEAAEJG
JPM GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY A (ACC) USD
JGSEAAUJG
JPM GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY A (DIST) USD
JGSEADUJG
JPM GLOBAL VALUE A (ACC) EUR
JGVAAE
JPM GLOBAL VALUE A (ACC) EUR (HEDGED)
JGVAAEH
JPM GLOBAL VALUE A (ACC) USD
JGVAAU
JPM GREATER CHINA A (ACC) USD
JGCAAUJG
JPM GREATER CHINA A (DIST) USD
JGCADUJ
JPM GREATER CHINA C (ACC) USD
JGCCAUJ
JPM INCOME FUND A (ACC) EUR (HEDGED)
JIFAAEHJI
JPM INCOME FUND A (DIV) EUR (HEDGED)
JIFADEHJI
JPM INCOME FUND A (DIV) USD
JIFADU
JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) (ACC) EUR (HEDGED)
JIOAPAEHJ
JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) (ACC) USD
JIOAPAUJ
JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) (FIX) EUR 2.35 EUR (HEDGED)
JIOAPFE2EHJ
JPM INCOME OPPORTUNITY C (PERF) (ACC) EUR (HEDGED)
JIOCPAEHJ
JPM INCOME OPPORTUNITY C (PERF) (ACC) USD
JIOCPAUJ
JPM INDIA A (ACC) USD
JIAAUJ
JPM INDIA A (DIST) USD
JIADUJ
JPM INDIA C (ACC) USD
JICAUJ
JPM ITALY FLEXIBLE BOND A (PERF) (ACC) EUR
JIFBAPAEJ
JPM ITALY FLEXIBLE BOND A (PERF) (DIV) EUR
JIFBAPDEJ
JPM ITALY FLEXIBLE BOND A (PERF) (FIX) EUR 4.00 EUR
JIFBAPFE4EJIF
JPM JAPAN EQUITY A (ACC) EUR
JJEAAEJJ
JPM JAPAN EQUITY A (ACC) JPY
JJEAAJJJ
JPM JAPAN EQUITY A (ACC) USD
JJEAAUJJ
JPM JAPAN EQUITY A (DIST) USD
JJEADUJJ
JPM JAPAN EQUITY C (ACC) USD
JJECAUJJ
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) EUR
JJSVAAEJJ
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) EUR (HEDGED)
JJSVAAEHJJ
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) JPY
JJSVAAJJJ
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) JPY
JJSVCAJJJ
JPM JAPAN SUSTAINABLE EQUITY A (ACC) JPY
JJSEAAJJJS
JPM JAPAN SUSTAINABLE EQUITY A (DIST) JPY
JJSEADJJJS
JPM JAPAN SUSTAINABLE EQUITY C (ACC) JPY
JJSECAJJJS
JPM KOREA EQUITY A (ACC) EUR
JKEAAE
JPM KOREA EQUITY A (ACC) USD
JKEAAU
JPM KOREA EQUITY A (DIST) USD
JKEADU
JPM KOREA EQUITY C (ACC) USD
JKECAU
JPM LATIN AMERICA EQUITY A (ACC) EUR
JLAEAAEJ
JPM LATIN AMERICA EQUITY A (ACC) USD
JLAEAAUJ
JPM LATIN AMERICA EQUITY A (DIST) USD
JLAEADUJ
JPM LATIN AMERICA EQUITY C (ACC) USD
JLAECAUJ
JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) EUR (HEDGED)
JMRFAAEHJ
JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) USD
JMRFAAUJ
JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) EUR (HEDGED)
JMRFCAEHJ
JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) USD
JMRFCAUJ
JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) USD
JMRFCDUJ
JPM PACIFIC EQUITY A (ACC) EUR
JPEAAEJ
JPM PACIFIC EQUITY A (ACC) USD
JPEAAUJ
JPM PACIFIC EQUITY A (DIST) USD
JPEADUJ
JPM PACIFIC EQUITY C (ACC) USD
JPECAUJ
JPM SGD LIQUIDITY LVNAV C (ACC.)
JSLLCAJ
JPM STERLING BOND A (ACC) GBP
JSBAAGJS
JPM STERLING BOND A (DIST) GBP
JSBADGJ
JPM TAIWAN A (ACC) EUR
JTAAEJ
JPM TAIWAN A (ACC) USD
JTAAUJ
JPM TAIWAN A (DIST) USD
JTADUJ
JPM TAIWAN C (ACC) USD
JTCAUJ
JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A (ACC) EUR
JTEMIAAEJ
JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A (ACC) USD
JTEMIAAUJ
JPM US AGGREGATE BOND A (ACC) EUR (HEDGED)
JUABAAEHJ
JPM US AGGREGATE BOND A (ACC) USD
JUABAAUJ
JPM US AGGREGATE BOND A (DIST) USD
JUABADUJ
JPM US AGGREGATE BOND C (ACC) USD
JUABCAUJ
JPM US BOND A (ACC) USD
JUBAAUJ
JPM US BOND A (DIST) USD
JUBADUJ
JPM US BOND C (ACC) USD
JUBCAUJ
JPM US GROWTH A (ACC) EUR (HEDGED)
JUGAAEHJ
JPM US GROWTH A (ACC) USD
JUGAAUJ
JPM US GROWTH A (DIST) USD
JUGADUJ
JPM US GROWTH C (ACC) EUR (HEDGED)
JUGCAEHJ
JPM US GROWTH C (ACC) USD
JUGCAUJ
JPM US HIGH YIELD PLUS BOND A (ACC) USD
JUHYPBAAUJ
JPM US SELECT EQUITY A (ACC) EUR
JUSEAAEJ
JPM US SELECT EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED)
JUSEAAEHJ
JPM US SELECT EQUITY A (ACC) USD
JUSEAAUJ
JPM US SELECT EQUITY A (DIST) USD
JUSEADUJ
JPM US SELECT EQUITY C (ACC) EUR
JUSECAEJ
JPM US SELECT EQUITY C (ACC) EUR (HEDGED)
JUSECAEHJ
JPM US SELECT EQUITY C (ACC) USD
JUSECAUJ
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EUR
JUSEPAAEJU
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EUR (HEDGED)
JUSEPAAEHJ
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) USD
JUSEPAAUJ
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (DIST) EUR
JUSEPADEJU
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (DIST) USD
JUSEPADUJ
JPM US SELECT EQUITY PLUS C (ACC) USD
JUSEPCAUJ
JPM US SHORT DURATION BOND A (ACC) EUR (HEDGED)
JUSDBAAEHJ
JPM US SHORT DURATION BOND A (ACC) USD
JUSDBAAUJ
JPM US SHORT DURATION BOND C (ACC) USD
JUSDBCAUJ
JPM US SMALL CAP GROWTH A (ACC) EUR
JUSCGAAEJ
JPM US SMALL CAP GROWTH A (ACC) USD
JUSCGAAUJ
JPM US SMALL CAP GROWTH A (DIST) USD
JUSCGADUJ
JPM US SMALLER COMPANIES A (ACC) USD
JUSCAAUJ
JPM US SMALLER COMPANIES A (DIST) USD
JUSCADUJ
JPM US SUSTAINABLE EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED)
JUSEAAEHJU
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR
JUTAAEJ
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) USD
JUTAAUJ
JPM US TECHNOLOGY A (DIST) USD
JUTADUJ
JPM US TECHNOLOGY C (ACC) USD
JUTCAUJ
JPM US VALUE A (ACC) EUR (HEDGED)
JUVAAEHJ
JPM US VALUE A (ACC) USD
JUVAAUJ
JPM US VALUE A (DIST) USD
JUVADUJ
JPM US VALUE C (ACC) EUR (HEDGED)
JUVCAEHJ
JPM US VALUE C (ACC) USD
JUVCAUJ
JPM USD GOVERNMENT LVNAV A (ACC.)
JUGLAAJ
JPM USD GOVERNMENT LVNAV C (ACC.)
JUGLCAJ
JPM USD LIQUIDITY LVNAV A (ACC.)
JULLAAJ
JPM USD LIQUIDITY LVNAV W (ACC.)
JULLWAJ
JPM USD LIQUIDITY VNAV A (ACC.)
JULVAAJ
JPM USD LIQUIDITY VNAV B (ACC.)
JULVBAJ
JPM USD LIQUIDITY VNAV C (ACC.)
JULVCAJ
JPM USD TREASURY CNAV A (ACC.)
JUTCAAJU
JPM USD TREASURY VNAV A (ACC.)
JUTVAAJ
JPM USD TREASURY VNAV C (ACC.)
JUTVCAJ