ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT

Σύμβολο
Τιμή
Διαφ. %
JPM AFRICA EQUITY A (PERF) (ACC) - EUR
JPMAFREQUA
JPM AFRICA EQUITY A (PERF) (ACC) - USD
JAEAAU
JPM AFRICA EQUITY A (PERF) (DIST) - EUR
JPMAFREQUAA
JPM AFRICA EQUITY C (PERF) (ACC) - USD
JPMAFREQUC
JPM AGGREGATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMAGGBONA
JPM AGGREGATE BOND A (ACC) - USD
JPMAGGBONAA
JPM AGGREGATE BOND A (DIST) - EUR (HEDGED)
JPMAGGBONAAG
JPM AGGREGATE BOND C (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMAGGBONC
JPM AGGREGATE BOND C (ACC) - USD
JPMAGGBONCA
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR (HEDGED)
JAEAAEH
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD
JAEAAUUR
JPM AMERICA EQUITY A (DIST) - USD
JPMAMEEQUA
JPM AMERICA EQUITY C (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMAMEEQUC
JPM AMERICA EQUITY C (ACC) - USD
JPMAMEEQUCA
JPM ASEAN EQUITY A (ACC) - EUR
JPMASEEQUA
JPM ASEAN EQUITY A (ACC) - USD
JPMASEEQUAA
JPM ASEAN EQUITY A (DIST) - USD
JAEADU
JPM ASEAN EQUITY C (ACC) - EUR
JPMASEEQUC
JPM ASEAN EQUITY C (ACC) - USD
JPMASEEQUCA
JPM ASIA GROWTH A (ACC) - USD
JPMASIEQUA
JPM ASIA GROWTH A (DIST) - USD
JPMASIEQUAA
JPM ASIA GROWTH C (ACC) - USD
JPMASIEQUC
JPM ASIA PACIFIC EQUITY A (ACC) - USD
JPMASIPACS
JPM ASIA PACIFIC EQUITY A (DIST) - USD
JPMASIPACSA
JPM ASIA PACIFIC INCOME A (ACC) - USD
JPMASIPACI
JPM ASIA PACIFIC INCOME A (DIST) - USD
JPMASIPACIA
JPM ASIA PACIFIC INCOME C (ACC) - USD
JPMASIPACIAS
JPM AUD LIQUIDITY LVNAV A (ACC.)
JPMAUSDOLL
JPM AUD LIQUIDITY LVNAV B (ACC.)
JPMAUSDOLLA
JPM AUD LIQUIDITY LVNAV C (ACC.)
JPMAUSDOLLAU
JPM BRAZIL EQUITY A (ACC) - EUR
JPMBRAEQUA
JPM BRAZIL EQUITY A (ACC) - USD
JPMBRAEQUAB
JPM BRAZIL EQUITY A (DIST) - USD
JPMBRAEQUABR
JPM BRAZIL EQUITY C (ACC) - USD
JPMBRAEQUC
JPM CHINA A (ACC) - USD
JPMCHIAACU
JPM CHINA A (DIST) - USD
JPMCHIADIU
JPM CHINA C (ACC) - USD
JPMCHICACU
JPM DIVERSIFIED RISK A (ACC) - USD
JPMDIVRISA
JPM EMERGING EUROPE EQUITY A (ACC) - EUR
JEEEAAE
JPM EMERGING EUROPE EQUITY A (ACC) - USD
JPMEASEURE
JPM EMERGING EUROPE EQUITY A (DIST) - EUR
JPMEASEUREE
JPM EMERGING EUROPE EQUITY C (ACC) - EUR
JPMEASEUREEAS
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMEMEMARC
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A (ACC) - USD
JPMEMEMARCE
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A (DIST) - EUR (HEDGED)
JPMEMEMARCEME
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A (DIV) - EUR (HEDGED)
JPMEMEMARCEM
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND C (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMEMEMARCEMEMA
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND C (ACC) - USD
JPMEMEMARCEMEMA
JPM EMERGING MARKETS DEBT A (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMEMEMARD
JPM EMERGING MARKETS DEBT A (ACC) - USD
JPMEMEMARDE
JPM EMERGING MARKETS DEBT A (DIST) - EUR (HEDGED)
JPMEMEMARDEM
JPM EMERGING MARKETS DEBT A (DIST) - GBP
JEMDADG
JPM EMERGING MARKETS DEBT A (DIST) - USD
JPMEMEMARDEME
JPM EMERGING MARKETS DEBT A (MTH) - EUR (HEDGED)
JEMDAMEH
JPM EMERGING MARKETS DEBT C (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMEMEMARDEMEMA
JPM EMERGING MARKETS DEBT C (ACC) - USD
JPMEMEMARDEMEMA
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) - EUR
JPMEMEMARE
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMEMEMAREE
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) - USD
JPMEMEMAREEM
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A (DIST) - USD
JPMEMEMAREEME
JPM EMERGING MARKETS EQUITY C (ACC) - USD
JPMEMEMAREEMEMA
JPM EMERGING MARKETS EQUITY C (DIST) - USD
JPMEMEMAREEMEMA
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A (ACC) EUR
JPMEMEMARL
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A (ACC) USD
JPMEMEMARLE
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A (DIST) - EUR
JPMEMEMARLEM
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A (DIV) - EUR
JPMEMEMARLEME
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT C (ACC) - EUR
JPMEMEMARLEMEMA
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT C (ACC) - USD
JPMEMEMARLEMEMA
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - EUR
JPMEMEMARO
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD
JPMEMEMAROE
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (DIST) - EUR
JPMEMEMAROEM
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (DIST) - USD
JPMEMEMAROEME
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES C (ACC) - USD
JPMEMEMAROEMEMA
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND A (PERF) (ACC) EUR
JPMEMEMARS
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND A (PERF) (ACC) USD
JPMEMEMARSE
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND C (PERF) (ACC) - EUR
JEMSCFCPAEJ
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND C (PERF) (ACC) USD
JPMEMEMARSEMEMA
JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMEMEMARSEM
JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) (ACC) - USD
JPMEMEMARSEME
JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY A (ACC) - EUR
JPMEMEMIDE
JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY A (ACC) - USD
JPMEMEMIDEE
JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY A (DIST) - USD
JPMEMEMIDEEM
JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY C (ACC) - USD
JPMEMEMIDEEMEM
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) - EUR
JPMEUGOVBO
JPM EU GOVERNMENT BOND C (ACC) - EUR
JPMEUGOVBOEU
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV A (ACC.)
JELLA
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV W (ACC.)
JELLW
JPM EUR LIQUIDITY VNAV A (ACC.)
JPMEURLIQA
JPM EUR LIQUIDITY VNAV B (ACC.)
JPMEURLIQB
JPM EUR LIQUIDITY VNAV C (ACC.)
JPMEURLIQC
JPM EUR MONEY MARKET VNAV A (ACC.) - EUR
JPMEURMONM
JPM EURO AGGREGATE BOND A (ACC) - EUR
JPMEURAGGB
JPM EURO AGGREGATE BOND A (DIST) - EUR
JPMEURAGGBE
JPM EURO AGGREGATE BOND C (ACC) - EUR
JPMEURAGGBEUR
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR
JPMEURCORB
JPM EURO CORPORATE BOND C (ACC) - EUR
JPMEURCORBEU
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND A (ACC) - EUR
JPMEURGOVS
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND A (DIST) - EUR
JPMEURGOVSE
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND C (ACC) - EUR
JPMEURGOVSEUR
JPM EUROLAND DYNAMIC A (PERF) (ACC) - EUR
JPMEURDYNA
JPM EUROLAND EQUITY A (ACC) - EUR
JPMEUREQUA
JPM EUROLAND EQUITY A (DIST) - EUR
JPMEUREQUAE
JPM EUROLAND EQUITY C (ACC) - EUR
JPMEUREQUC
JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) - EUR
JPMEURDYNAE
JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) - USD
JPMEURDYNAEU
JPM EUROPE DYNAMIC A (DIST) - EUR
JPMEURDYNAEUR
JPM EUROPE DYNAMIC C (ACC) - EUR
JPMEURDYNC
JPM EUROPE DYNAMIC SMALL CAP A (PERF) (ACC) - EUR
JPMEURDYNS
JPM EUROPE DYNAMIC SMALL CAP A (PERF) (DIST) - EUR
JPMEURDYNSE
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES A (ACC) - EUR
JPMEURTECA
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES A (DIST) - EUR
JPMEURTECAE
JPM EUROPE EQUITY A (ACC) - EUR
JPMEUREQUAEUR
JPM EUROPE EQUITY A (ACC) - USD
JPMEUREQUAEURE
JPM EUROPE EQUITY A (ACC) - USD (HEDGED)
JEEAAUH
JPM EUROPE EQUITY A (DIST) - EUR
JPMEUREQUAEUREQ
JPM EUROPE EQUITY C (ACC) - EUR
JPMEUREQUCE
JPM EUROPE EQUITY PLUS A (PERF) (ACC) - EUR
JPMEUREQUP
JPM EUROPE EQUITY PLUS A (PERF) (ACC) - USD
JPMEUREQUPE
JPM EUROPE EQUITY PLUS A (PERF) (DIST) - EUR
JPMEUREQUPEU
JPM EUROPE EQUITY PLUS C (PERF) (ACC) - EUR
JPMEUREQUPEURE
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) - EUR
JPMEURHIGY
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (DIST) - EUR
JPMEURHIGYE
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND C (ACC) - EUR
JPMEURHIGYEUR
JPM EUROPE SELECT EQUITY A (ACC) - EUR
JPMEURSELEEURSE
JPM EUROPE SELECT EQUITY A (ACC) - USD
JPMEURSELEEURSE
JPM EUROPE SELECT EQUITY A (DIST) - EUR
JPMEURSELEEURSE
JPM EUROPE SELECT EQUITY C (ACC) - EUR
JPMEURSELEEURSE
JPM EUROPE SMALL CAP A (ACC) - EUR
JPMEURSMAC
JPM EUROPE SMALL CAP A (DIST) - EUR
JPMEURSMACE
JPM EUROPE SMALL CAP C (ACC) - EUR
JPMEURSMACEUR
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (ACC) - EUR
JPMEURSTRD
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (DIST) - EUR
JPMEURSTRDE
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (DIV) - EUR
JPMEURSTRDEU
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND C (ACC) - EUR
JPMEURSTRDEURST
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH A (ACC) - EUR
JPMEURSTRG
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH A (DIST) - EUR
JPMEURSTRGE
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH C (ACC) - EUR
JPMEURSTRGEUR
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE A (ACC) - EUR
JPMEURSTRV
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE A (DIST) - EUR
JPMEURSTRVE
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR
JPMEURSTRVEUR
JPM FLEXIBLE CREDIT A (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMGLOCREB
JPM FLEXIBLE CREDIT A (ACC) - USD
JPMGLOCREBG
JPM FLEXIBLE CREDIT A (DIV) - EUR (HEDGED)
JPMGLOCREBGL
JPM GBP LIQUIDITY LVNAV A (ACC.)
JGLLA
JPM GBP LIQUIDITY LVNAV W (ACC.)
JGLLW
JPM GBP LIQUIDITY VNAV A (ACC.)
JPMSTELIQA
JPM GBP LIQUIDITY VNAV B (ACC.)
JPMSTELIQB
JPM GBP LIQUIDITY VNAV C (ACC.)
JPMSTELIQC
JPM GBP LIQUIDITY VNAV W (DIST.)
JGLVW
JPM GLOBAL AGGREGATE BOND A (ACC) - USD
JPMGLOAGGB
JPM GLOBAL AGGREGATE BOND A (DIST) - USD
JPMGLOAGGBG
JPM GLOBAL BALANCED A (ACC) - EUR
JPMGLOBALA
JPM GLOBAL BALANCED A (ACC) - USD (HEDGED)
JPMGLOBALAGL
JPM GLOBAL BALANCED A (DIST) - EUR
JPMGLOBALAG
JPM GLOBAL BALANCED A (DIST) - USD (HEDGED)
JPMGLOBALAGLO
JPM GLOBAL BALANCED C (ACC) - EUR
JPMGLOBALC
JPM GLOBAL BALANCED C (ACC) - USD (HEDGED)
JPMGLOBALCG
JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES A (DIST) - USD
JGBOADU
JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES A (DIV) - EUR (HEDGED)
JGBOADEH
JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) A (ACC) - EUR
JPMGLOCONE
JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) A (DIST) - EUR
JPMGLOCONEG
JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) C (ACC) - EUR
JPMGLOCONEGLO
JPM GLOBAL CONVERTIBLES CONSERVATIVE (USD) A (ACC) - USD
JPMGLOCONU
JPM GLOBAL CONVERTIBLES CONSERVATIVE (USD) C (ACC) - USD
JPMGLOCONUGL
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMGLOCORB
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - USD
JPMGLOCORBGL
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (DIST) - EUR (HEDGED)
JPMGLOCORBGLOC
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (DIST) - USD
JPMGLOCORBGLOCO
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (DIV) - EUR (HEDGED)
JPMGLOCORBGLOCO
JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMGLOCORBGLOCO
JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (ACC) - USD
JPMGLOCORBGLOCO
JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (DIST) - EUR (HEDGED)
JPMGLOCORBGLOCO
JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (DIST) - USD
JPMGLOCORBGLOCO
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR
JPMGLODIVA
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMGLODIVAG
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - USD
JPMGLODIVAGL
JPM GLOBAL DIVIDEND A (DIST) - EUR (HEDGED)
JPMGLODIVAGLODI
JPM GLOBAL DIVIDEND A (DIST) - USD
JPMGLODIVAGLODI
JPM GLOBAL DIVIDEND A (DIV) - EUR
JPMGLODIVAGLO
JPM GLOBAL DIVIDEND A (DIV) - EUR (HEDGED)
JPMGLODIVAGLOD
JPM GLOBAL DIVIDEND A (DIV) - USD
JPMGLODIVAGLODI
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) - EUR
JPMGLODIVC
JPM GLOBAL EQUITY A (ACC) - EUR
JGEAAE
JPM GLOBAL EQUITY A (ACC) - EUR (HEDGED)
JGEAAEH
JPM GLOBAL EQUITY A (ACC) - USD
JGDAAU
JPM GLOBAL EQUITY A (DIST) - EUR
JGEADE
JPM GLOBAL EQUITY A (DIST) - USD
JGEADU
JPM GLOBAL EQUITY C (ACC) - EUR
JGECAE
JPM GLOBAL EQUITY C (ACC) - USD
JGECAU
JPM GLOBAL EQUITY PLUS A (PERF) (ACC) - EUR
JGEPAPAE
JPM GLOBAL EQUITY PLUS A (PERF) (ACC) - USD
JGEPAPAU
JPM GLOBAL FOCUS A (ACC) - EUR
JPMGLOFOCA
JPM GLOBAL FOCUS A (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMGLOFOCAG
JPM GLOBAL FOCUS A (DIST) - EUR
JPMGLOFOCAGL
JPM GLOBAL FOCUS C (ACC) - EUR
JPMGLOFOCC
JPM GLOBAL FOCUS C (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMGLOFOCCG
JPM GLOBAL FOCUS C (ACC) - USD
JPMGLOFOCCGL
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND A (ACC) - EUR
JPMGLOGOVB
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND A (ACC)- USD (HEDGED)
JPMGLOGOVBG
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND C (ACC) - EUR
JPMGLOGOVBGLO
JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND A (ACC) - EUR
JPMGLOGOVS
JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND A (ACC) USD (HEDGED)
JPMGLOGOVSG
JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND C (ACC) - EUR
JPMGLOGOVSGL
JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND C (ACC) - USD (HEDGED)
JPMGLOGOVSGLO
JPM GLOBAL HEALTHCARE A (ACC) - EUR
JPMGLOHEAAGL
JPM GLOBAL HEALTHCARE A (ACC) - USD
JPMGLOHEAA
JPM GLOBAL HEALTHCARE A (DIST) - USD
JPMGLOHEAAG
JPM GLOBAL HEALTHCARE C (ACC) - USD
JPMGLOHEAC
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMGLOHIGY
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND A (ACC) - USD
JPMGLOHIGYG
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND A (DIST) - EUR (HEDGED)
JPMGLOHIGYGL
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND C (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMGLOHIGYGLOHI
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND C (ACC) -USD
JPMGLOHIGYGLOHI
JPM GLOBAL INCOME A (ACC) - EUR
JPMGLOINCA
JPM GLOBAL INCOME A (ACC) - USD (HEDGED)
JPMGLOINCAG
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - EUR
JPMGLOINCAGL
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)
JPMGLOINCAGLO
JPM GLOBAL INCOME C (ACC) - EUR
JPMGLOINCC
JPM GLOBAL INCOME C (ACC) - USD (HEDGED)
JPMGLOINCB
JPM GLOBAL INCOME C (DIV) - EUR
JPMGLOINCCG
JPM GLOBAL MACRO (USD) A (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMGLOCAPP
JPM GLOBAL MACRO (USD) A (ACC) - USD
JPMGLOCAPPG
JPM GLOBAL MACRO (USD) A (DIST) - EUR (HEDGED)
JGCPUAIEH
JPM GLOBAL MACRO (USD) C (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMGLOCAPPGL
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - EUR
JGCAAAE
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (DIST) - EUR
JPMGLOCAPA
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES C (ACC) - EUR
JPMGLOCAPAGLO
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) - EUR
JGNRAAE
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) - USD
JPMGLONATR
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (DIST) - EUR
JPMGLONATRG
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) - EUR
JPMGLONATRGLO
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) - USD
JPMGLONATRGLON
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) A (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMGLOREAE
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) A (ACC) - USD
JPMGLOREAEG
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) A (DIST) - EUR (HEDGED)
JPMGLOREAEGL
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) C (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMGLOREAEGLO
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) C (ACC) - USD
JPMGLOREAEGLOR
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - USD
JPMGLOSELE
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (DIST) - USD
JPMGLOSELEG
JPM GLOBAL SELECT EQUITY C (ACC) - EUR
JPMGLOSELEGLOSE
JPM GLOBAL SELECT EQUITY C (ACC) - USD
JPMGLOSELEGLOSE
JPM GLOBAL SHORT DURATION BOND C (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMGLOSHODGLO
JPM GLOBAL SHORT DURATION BOND FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMGLOSHOD
JPM GLOBAL SHORT DURATION BOND FUND A (ACC) - USD
JPMGLOSHODG
JPM GLOBAL SHORT DURATION BOND FUND C (ACC) - USD
JPMGLOSHODGLOSH
JPM GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE A (ACC) - USD
JPMGLOSOCR
JPM GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE A (DIST) - USD
JPMGLOSOCRG
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND A (PERF) (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMGLOSTRBG
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND A (PERF) (ACC) - USD
JPMGLOSTRB
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND A (PERF) (DIV) - EUR (HEDGED)
JPMGLOSTRBGL
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND A (PERF) (FIX) EUR 2.35 - EUR (HEDGED)
JPMGLOSTRBGLO
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND C (PERF) (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMGLOSTRBGLOST
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND C (PERF) (ACC) - USD
JPMGLOSTRBGLOST
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY (USD) A (ACC) - EUR
JPMGLOUNCE
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY (USD) A (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMGLOUNCEG
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY (USD) A (ACC) - USD
JPMGLOUNCEGL
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY (USD) A (DIST) - EUR (HEDGED)
JPMGLOUNCEGLO
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY (USD) A (DIST) - USD
JPMGLOUNCEGLOU
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY (USD) C (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMGLOUNCEGLOUN
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY (USD) C (ACC) - USD
JPMGLOUNCEGLOUN
JPM GREATER CHINA A (ACC) - USD
JPMGRECHIA
JPM GREATER CHINA A (DIST) - USD
JPMGRECHIAG
JPM GREATER CHINA C (ACC) - USD
JPMGRECHIC
JPM INCOME FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)
JIFAAEH
JPM INCOME FUND A (DIV) - EUR (HEDGED)
JIFADEH
JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMINCOPPA
JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) (ACC) - USD
JPMINCOPPAI
JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) (FIX) EUR 2.35 - EUR (HEDGED)
JPMINCOPPAINC
JPM INCOME OPPORTUNITY C (PERF) (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMINCOPPC
JPM INCOME OPPORTUNITY C (PERF) (ACC) - USD
JPMINCOPPCI
JPM INDIA A (ACC) - USD
JPMINDAACU
JPM INDIA A (DIST) - USD
JPMINDADIU
JPM INDIA C (ACC) - USD
JPMINDCACU
JPM ITALY FLEXIBLE BOND A (PERF) (ACC) - EUR
JPMITAFLEB
JPM ITALY FLEXIBLE BOND A (PERF) (DIV) - EUR
JPMITAFLEBI
JPM ITALY FLEXIBLE BOND A (PERF) (FIX) EUR 4 - EUR
JIFBAPFE4E
JPM JAPAN EQUITY A (ACC) - EUR
JPMJAPEQUA
JPM JAPAN EQUITY A (ACC) - JPY
JPMJAPEQUAJ
JPM JAPAN EQUITY A (ACC) - USD
JPMJAPEQUAJA
JPM JAPAN EQUITY A (DIST) - USD
JPMJAPEQUAJAP
JPM JAPAN EQUITY C (ACC) - USD
JPMJAPEQUC
JPM JAPAN SELECT EQUITY A (ACC) - JPY
JPMJAPSELE
JPM JAPAN SELECT EQUITY A (DIST) - JPY
JPMJAPSELEJ
JPM JAPAN SELECT EQUITY C (ACC) - JPY
JPMJAPSELEJAP
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) - EUR
JPMJAPSTRV
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMJAPSTRVJ
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) - JPY
JPMJAPSTRVJA
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - JPY
JPMJAPSTRVJAP
JPM KOREA EQUITY FUND A (ACC) - EUR
JPMKOREQUF
JPM KOREA EQUITY FUND A (ACC) - USD
JPMKOREQUFK
JPM KOREA EQUITY FUND A (DIST) - USD
JPMKOREQUFKO
JPM KOREA EQUITY FUND C (ACC) - USD
JPMKOREQUFKOR
JPM LATIN AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR
JPMLATAMEELA
JPM LATIN AMERICA EQUITY A (ACC) - USD
JPMLATAMEE
JPM LATIN AMERICA EQUITY A (DIST) - USD
JPMLATAMEEL
JPM LATIN AMERICA EQUITY C (ACC) - USD
JPMLATAMEELATA
JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMMANRESF
JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD
JPMMANRESFM
JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMMANRESFMANR
JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - USD
JPMMANRESFMANRE
JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - USD
JPMMANRESFMANRE
JPM PACIFIC EQUITY A (ACC) - EUR
JPMPACEQUA
JPM PACIFIC EQUITY A (ACC) - USD
JPMPACEQUAP
JPM PACIFIC EQUITY A (DIST) - USD
JPMPACEQUAPA
JPM PACIFIC EQUITY C (ACC) - USD
JPMPACEQUC
JPM RUSSIA A (ACC) - USD
JPMRUSAACU
JPM RUSSIA A (DIST) - USD
JPMRUSADIU
JPM RUSSIA C (ACC) - USD
JPMRUSCACU
JPM SGD LIQUIDITY LVNAV C (ACC.)
JPMSINDOLL
JPM STERLING BOND A (ACC) - GBP
JSBAAG
JPM STERLING BOND A (DIST) - GBP
JPMSTEBONA
JPM SYSTEMATIC ALPHA A (ACC) - EUR
JPMSYSALPA
JPM SYSTEMATIC ALPHA C (ACC) - EUR
JPMSYSALPC
JPM TAIWAN A (ACC) - EUR
JPMTAIAACE
JPM TAIWAN A (ACC) - USD
JPMTAIAACU
JPM TAIWAN A (DIST) - USD
JPMTAIADIU
JPM TAIWAN C (ACC) - USD
JPMTAICACU
JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A (ACC) - EUR
JPMTOTEMEM
JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A (ACC) - USD
JPMTOTEMEMT
JPM US AGGREGATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMUSAGGBO
JPM US AGGREGATE BOND A (ACC) - USD
JPMUSAGGBOU
JPM US AGGREGATE BOND A (DIST) - USD
JPMUSAGGBOUS
JPM US AGGREGATE BOND C (ACC) - USD
JPMUSAGGBOUSAG
JPM US BOND A (ACC) - USD
JPMUSBONAA
JPM US BOND A (DIST) - USD
JPMUSBONAI
JPM US BOND C (ACC) - USD
JPMUSBONCA
JPM US GROWTH A (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMUSGROAA
JPM US GROWTH A (ACC) - USD
JPMUSGROAAU
JPM US GROWTH A (DIST) - USD
JPMUSGROAD
JPM US GROWTH C (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMUSGROCA
JPM US GROWTH C (ACC) - USD
JPMUSGROCAU
JPM US HIGH YIELD PLUS BOND A (ACC) - USD
JPMUSHIGYI
JPM US RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY C (ACC) - USD
JPMUSRESEN
JPM US SELECT EQUITY A (ACC) - EUR
JPMUSSELEQUSS
JPM US SELECT EQUITY A (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMUSSELEQUSSE
JPM US SELECT EQUITY A (ACC) - USD
JPMUSSELEQUSSEL
JPM US SELECT EQUITY A (DIST) - USD
JPMUSSELEQUSSEL
JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - EUR
JPMUSSELEQUSSEL
JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMUSSELEQUSSEL
JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD
JPMUSSELEQUSSEL
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR
JUSEPAAE
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMUSSELEQ
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - USD
JPMUSSELEQU
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (DIST) - EUR
JUSEPADE
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (DIST) - USD
JPMUSSELEQUS
JPM US SELECT EQUITY PLUS C (ACC) - USD
JPMUSSELEQUSSEL
JPM US SHORT DURATION BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMUSSHODU
JPM US SHORT DURATION BOND A (ACC) - USD
JPMUSSHODUU
JPM US SHORT DURATION BOND C (ACC) - USD
JPMUSSHODUUSS
JPM US SMALL CAP GROWTH A (ACC) - EUR
JPMUSSMACA
JPM US SMALL CAP GROWTH A (ACC) - USD
JPMUSSMACAU
JPM US SMALL CAP GROWTH A (DIST) - USD
JPMUSSMACAUS
JPM US SMALLER COMPANIES A (ACC) - USD
JPMUSSMACO
JPM US SMALLER COMPANIES A (DIST) - USD
JPMUSSMACOU
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) - EUR
JPMUSTECAA
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) - USD
JPMUSTECAAU
JPM US TECHNOLOGY A (DIST) - USD
JPMUSTECAD
JPM US TECHNOLOGY C (ACC) - USD
JPMUSTECCA
JPM US VALUE A (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMUSVALAA
JPM US VALUE A (ACC) - USD
JPMUSVALAAU
JPM US VALUE A (DIST) - USD
JPMUSVALAD
JPM US VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)
JPMUSVALCA
JPM US VALUE C (ACC) - USD
JPMUSVALCAU
JPM USD GOVERNMENT LVNAV A (ACC.)
JPMUSDOLGO
JPM USD GOVERNMENT LVNAV C (ACC.)
JPMUSDOLGOU
JPM USD LIQUIDITY LVNAV A (ACC.)
JULLA
JPM USD LIQUIDITY LVNAV W (ACC.)
JULLW
JPM USD LIQUIDITY VNAV A (ACC.)
JPMUSDOLLI
JPM USD LIQUIDITY VNAV B (ACC.)
JPMUSDOLLIU
JPM USD LIQUIDITY VNAV C (ACC.)
JPMUSDOLLIUS
JPM USD LIQUIDITY VNAV W (DIST.)
JULVW
JPM USD TREASURY CNAV A (ACC.)
JUTCA
JPM USD TREASURY VNAV A (ACC.)
JPMUSDOLTR
JPM USD TREASURY VNAV C (ACC.)
JPMUSDOLTRU