ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - PRIVATE BANKING

Σύμβολο
Τιμή
Διαφ. %
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY EMERGING EUROPE FUND
PBLEEEF
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY FLEXI ALLOCATION GREECE FUND
PBLEFAGF
PRIVATE BANKING (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS
PBCLFOFB
PRIVATE BANKING (LF) FOF GLOBAL MEGATRENDS
PBLFGM
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS ESG FOCUS
PBLFOFEF
PRIVATE BANKING (LF) FUND RESERVE
PBLFR
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND
PBLHYALF
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND
PBLIPF
PRIVATE BANKING CLASS (LF) ABSOLUTE RETURN FUND
PBCLARF
PRIVATE BANKING CLASS (LF) EQUITY GLOBAL EQUITIES FUND
PBCLEGEF
PRIVATE BANKING CLASS (LF) EQUITY GREEK EQUITIES FUND
PBCLEGEFP
PRIVATE BANKING CLASS (LF) FUND OF FUNDS – GLOBAL HIGH
PBCLFOFGH
PRIVATE BANKING CLASS (LF) FUND OF FUNDS – GLOBAL LOW
PBCLFOFGL
PRIVATE BANKING CLASS (LF) FUND OF FUNDS – GLOBAL MEDIUM
PBCLFOFGM
PRIVATE BANKING CLASS (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL
PBCLFOFBBG
PRIVATE BANKING CLASS (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND US
PBCLFOFBBUP
PRIVATE BANKING CLASS (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND
PBCLFOFEB
PRIVATE BANKING CLASS (LF) GLOBAL BOND FUND
PBCLGBF
PRIVATE BANKING CLASS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND
PBCLGCBF
PRIVATE BANKING CLASS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND
PBCLGGBF
PRIVATE BANKING CLASS (LF) INCOME PLUS $ FUND
PBCLIPFP
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL
PBCULFOFBBG
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND US
PBCULFOFBBU
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF GLOBAL MEDIUM
PBDLFGM
PRIVATE BANKING DIS (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL LOW
PBDLFOFGL
PRIVATE BANKING DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND
PBDLGCBF
PRIVATE BANKING DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND
PBDLGGB
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND
PBDLHYALF
PRIVATE BANKING USD (LF) EQUITY GLOBAL EQUITIES
PBULEGE
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF EQUITY BLEND
PBULFEB
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF ESG FOCUS
PBULFEFP
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS
PBULFOFGEM