ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Σύμβολο
Τιμή
Διαφ. %
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ
EIGXKK
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS ESG FOCUS
ELFOFRE
EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN
EELARE
EUROBANK (LF) EQUITY EMERGING EUROPE
EELEEME
EUROBANK (LF) EQUITY FLEXI ALLOCATION GREECE FUND
ELEFAGF
EUROBANK (LF) EQUITY GLOBAL EQUITIES
EELEGE1
EUROBANK (LF) EQUITY GREEK EQUITIES
EELEF2E
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUROPE
ELFOFBBE
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL
EELFOFBBE
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND US
ELFOFBBU
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND
EELFOFGE
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS ESG FOCUS
EELFOFREE
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL HIGH
ELFOFGH
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL LOW
ELFOFGL
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEDIUM
ELFOFGM
EUROBANK (LF) FUND RESERVE
ELFR
EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND
EELGB
EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND
ELGCBF
EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND
EELGGBFE
EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND
ELIPFEL
EUROBANK (LF) INCOME PLUS € FUND
ELIPF
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY EMERGING EUROPE FUND
EULEEEF
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY GLOBAL EQUITIES FUND
EEULEGE
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL
EEULFB
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND US
EULFOFBBU
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND
EEULFOFB
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND
EDLGCBF
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND
EDLGGBF
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
EFG7
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EGDPOE
EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
EFG6
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EURPLDD
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
CRETDD
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
EGBOE
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
CRETAA
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN
EEILARE
EUROBANK I (LF) EQUITY EMERGING EUROPE
EELEEEF
EUROBANK I (LF) EQUITY GLOBAL EQUITIES
EEILEGEF
EUROBANK I (LF) EQUITY GREEK EQUITIES
EEILEEF
EUROBANK I (LF) FOF LIFE CYCLE 2032
EILFLC2
EUROBANK I (LF) FOF LIFE CYCLE 2047
EILFLC2E
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUROPE
EILFOFBBG
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL
EEILFOFBBE
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND US
EILFOFBBU
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND
EEILFOFGE
EUROBANK I (LF) FUND RESERVE
EILFR
EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND
EILGBE
EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND
EILGCBF
EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND
EEILGGBFE
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND
EILHYALF
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $
EILIP
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS € FUND
EILIPFE
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS
EEILSBP
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV
EILSBPI
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I
EILSEFII
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS II
EILSPBPI
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND
EILSPBPIF
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS V FUND
EILSPBPVF
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS VΙ FUND
EILSPBPVFE
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II
EILSPEFII
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III
EILSPEFIIE
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO
EIGBBFOFM
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EIGGBOE
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.
EIGGBFOE
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
EIGGEME
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ENGDPOE
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ENGGBOE
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ENGGEME
EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ENGGEMEE
EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ENGXKKAE
EUROBANK (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS
EELFOFE
EUROBANK (USD) (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS
EEULFOFBB
EUROBANK I (LF)  FOF GLOBAL EMERGING MARKETS
EEILFOFE
INTERAMERICAN (LF) EQUITY EMERGING EUROPE FUND
ILEEEF
INTERAMERICAN (LF) EQUITY GLOBAL EQUITIES FUND
ILEGEF
INTERAMERICAN (LF) FOF BALANCED BLEND GLOBAL
ILFBBG
INTERAMERICAN (LF) FOF GLOBAL LOW
ILFGL
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND
ILFOFEB
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS ESG FOCUS
ILFOFRE
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL HIGH
ILFOFGH
INTERAMERICAN (LF) FUND RESERVE
ILFR
INTERAMERICAN (LF) INCOME PLUS € FUND
ILIPF
INTERAMERICAN (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS
ILFOFE
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
IIDUO
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
IIEM
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
IISOE
INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
INTTEQE
INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣ. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
INTTEQ
INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
INTTDLI
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ.
INTTDI
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
INTTHI
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
IIAEME
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
IIDME
INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
INTTDEQ
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
INTTSI
INTERAMERICAN ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
IXKKAE
PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN
PALTRE
PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN
PBLTR
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY EMERGING EUROPE FUND
PBLEEEF
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY FLEXI ALLOCATION GREECE FUND
PBLEFAGF
PRIVATE BANKING (LF) FOF GLOBAL EMERGING MARKETS
PBCLFOFB
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS ESG FOCUS
PBLFOFEF
PRIVATE BANKING (LF) FUND RESERVE
PBLFR
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND
PBLHYALF
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND
PBLIPF
PRIVATE BANKING CLASS (LF) ABSOLUTE RETURN FUND
PBCLARF
PRIVATE BANKING CLASS (LF) EQUITY GLOBAL EQUITIES FUND
PBCLEGEF
PRIVATE BANKING CLASS (LF) EQUITY GREEK EQUITIES FUND
PBCLEGEFP
PRIVATE BANKING CLASS (LF) FUND OF FUNDS – GLOBAL HIGH
PBCLFOFGH
PRIVATE BANKING CLASS (LF) FUND OF FUNDS – GLOBAL LOW
PBCLFOFGL
PRIVATE BANKING CLASS (LF) FUND OF FUNDS – GLOBAL MEDIUM
PBCLFOFGM
PRIVATE BANKING CLASS (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUROPE
PBCLFOFBBE
PRIVATE BANKING CLASS (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL
PBCLFOFBBG
PRIVATE BANKING CLASS (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND US
PBCLFOFBBUP
PRIVATE BANKING CLASS (LF) FUND OF FUNDS EQUITY BLEND
PBCLFOFEB
PRIVATE BANKING CLASS (LF) GLOBAL BOND FUND
PBCLGBF
PRIVATE BANKING CLASS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND
PBCLGCBF
PRIVATE BANKING CLASS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND
PBCLGGBF
PRIVATE BANKING CLASS (LF) INCOME PLUS $ FUND
PBCLIPFP
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL
PBCULFOFBBG
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND US
PBCULFOFBBU
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF GLOBAL MEDIUM
PBDLFGM
PRIVATE BANKING DIS (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL LOW
PBDLFOFGL
PRIVATE BANKING DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND
PBDLGCBF
PRIVATE BANKING DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND
PBDLGGB
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND
PBDLHYALF
PRIVATE BANKING USD (LF) EQUITY GLOBAL EQUITIES
PBULEGE
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF EQUITY BLEND
PBULFEB
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS
PBULFOFGEM