ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Σύμβολο
Τιμή
Διαφ. %
ATHOS DISCOVERY ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ E USD)
ADDMAAKMEU
ATHOS DISCOVERY ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Α)
ADDMAAKMA
ATHOS DISCOVERY ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Β)
ADDMAAKMV
ATHOS DISCOVERY ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ι)
ADDMAAKMI
ATHOS HIGH PEAKS – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ I)
AHPEMAKKMI
ATHOS HIGH PEAKS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ B)
AHPEMCB
ATHOS HIGH PEAKS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Α)
AHPEMCA
ATHOS INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ I)
AIPOKMI
ATHOS INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Α)
AIPOKMA
ATHOS INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Β)
AIPOKMV
ATHOS RECOVERY – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ I)
AREOAKKMI
ATHOS RECOVERY – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Β)
AREOAKKMV
ATHOS RECOVERY ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Α)
AREOCA
GMM WORLD BALANCED FUND
BME
INCOME GREEK BOND FUND (CLASS ATHOS)
IGBFCA
INCOME GREEK BOND FUND (CLASS GMM)
IGBFCG
THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
INTNAN
THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
IEO
THETIS ΜΙΚΤΟ
INTNEY