ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ATHOS ASSET MANAGEMENT

Σύμβολο
Τιμή
Διαφ. %
ATHOS HIGH PEAKS – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ I)
AHPEMAKKMI
ATHOS HIGH PEAKS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ B)
AHPEMCB
ATHOS HIGH PEAKS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Α)
AHPEMCA
ATHOS INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ I)
AIPOKMI
ATHOS INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Α)
AIPOKMA
ATHOS INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Β)
AIPOKMV
ATHOS NAVIGATOR – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ B)
ANEMAKKMB
ATHOS NAVIGATOR – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Α)
ANEMAKKMA
ATHOS RECOVERY – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ I)
AREOAKKMI
ATHOS RECOVERY – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Β)
AREOAKKMV
ATHOS RECOVERY ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Α)
AREOCA
GMM WORLD BALANCED FUND
BME
THETIS ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
TEO
THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
INTNAN
THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
IEO
THETIS ΜΙΚΤΟ
INTNEY