ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.)

Σύμβολο
Τιμή
Διαφ. %
UBS (LUX) BOND FUND - EUR FLEXIBLE P-ACC
CYPRBFINBO
UBS (LUX) BOND FUND - FULL CYCLE ASIAN BND (USD) (EUR HDGD) P-ACC
ULBFFCABUEHP
UBS (LUX) BOND FUND - FULL CYCLE ASIAN BND (USD) P-ACC
ULBFFCABUP
UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE (CAD HEDGED) P-ACC
ULBFGCCHP
UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE (EUR HEDGED) P-ACC
ULBFGCEHP
UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE (GBP HEDGED) P-ACC
ULBFGFGHP
UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE P-ACC
UBS_LUBOFUCHB
UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-acc
UBS_LUBOFUB
UBS (LUX) BOND FUND-CHF P-acc
UBS_LUBOFUB(CHF
UBS (LUX) BOND FUND-CONVERT EUROPE (EUR) P-acc
UBS_LUBOFUEUBE
UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR) P-acc
UBS_LUBOFUHIYIB
UBS (LUX) BOND FUND-GLOBAL FLEXIBLE (USD HGD) P-ACC
ULBFFUHP
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULBSAHYUEHP
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) P-ACC
ULBSAHYUP
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) (USD HEDGED) P-ACC
ULBSCGEUHP
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) P-ACC
ULBSCGEP
UBS (LUX) BOND SICAV - EMER ECON CORPORATES (USD) (EUR HDGD) P-ACC
ULBSEECUEHP
UBS (LUX) BOND SICAV - EMER ECON CORPORATES (USD) P-ACC
ULBSEECUP
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) P-ACC
ULBSECEP
UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULBSGDUEHP
UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD) P-ACC
ULBSGDUP
UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULBSGIUEHP
UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD) P-ACC
ULBSGIUP
UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD) P-ACC
ULBSUCUP
UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD) P-ACC
ULBSUHYUP
UBS (LUX) EQUITY – US SUSTAINABLE (USD) P-ACC
UBS_LUEQFUBU(US
UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR) (USD HEDGED) P-ACC
ULEFEOEUHP
UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULEFGCUEHP
UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
UBS_LUEQFUBE
UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULKSSAEUP
UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD) P-ACC
UBS_LUEQFUBU(TE
UBS (LUX) EQUITY FUND–ASIAN CONSUMPTION(USD) P-ACC
UBS_LUEQFUTEBU
UBS (LUX) EQUITY FUND-BIOTECH (USD) P-ACC
UBS_LUEQFUBU
UBS (LUX) EQUITY FUND-CANADA (CAD) P-ACC
UBS_LUEQFUBC
UBS (LUX) EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY (USD) P-ACC
UBS_LUEQFUKOBU
UBS (LUX) EQUITY FUND-EURO COUNT.OPPORT(EUR)P-ACC
UBS_LUEQFUCOOPB
UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROPEAN OPPORT (EUR) P-ACC
UBS_LUEQFUOPBE
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLOBAL SUSTAINABLE (USD) P-ACC
ULEFSUP
UBS (LUX) EQUITY FUND-GREATER CHINA (USD) P-ACC
UBS_LUEQFUCHBU
UBS (LUX) EQUITY FUND-HEALTH CARE (USD) P-ACC
UBS_LUEQFUCABU
UBS (LUX) EQUITY FUND-JAPAN (JPY) P-ACC
UBS_LUEQFUBJ
UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS EUROPE (EUR) P-ACC
UBS_LUEQFUCAEUB
UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS USA (USD) P-ACC
CYPRFMCUEQ
UBS (LUX) EQUITY FUND-SMALL CAPS USA (USD) P-ACC
UBS_LUEQFUCAUSB
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ASIAN SMALLER COMPANIES (USD) P-ACC
ULESASCUP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUR OPPOR UNCONSTRAINED (EUR) (USD HDGD) P-ACC
ULESEOUEUHP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUR OPPOR UNCONSTRAINED (EUR) P-ACC
ULESEOUEP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (USD HEDGED) P-ACC
ULESECIEUHP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) P-ACC
ULESECIEP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR) (USD) P-ACC
ULESEHDEUP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR) P-ACC
ULESEHDEP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR) P-ACC
ULESGHDEP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLBL OPPOR UNCONSTRAINED (USD) (EUR HDGD) P-ACC
ULESGOUUEHP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLBL OPPOR UNCONSTRAINED (USD) P-ACC
ULESGOUUP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULESGEMOUEHP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD) P-ACC
ULESGEMOUP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULESGHDUEHP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) P-ACC
ULESGHDUP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULESGIUEHPU
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) P-ACC
ULESGIUPU
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULESGIUEHP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD) P-ACC
ULESGIUP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR) (USD HEDGED) P-ACC
ULESSCEEUHP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR) P-ACC
ULESSCEEP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) (EUR) P-ACC
ULESSOCEP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULESUIUEHP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD) P-ACC
ULESUIUP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULESUOUEHP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULESUTYUEHP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) P-ACC
ULESUTYUP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULESUGUEHP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD) P-ACC
ULESUGUP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA QUANTITATIVE (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULESUEUEHP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA QUANTITATIVE (USD) P-AC
ULESUEUP
UBS (LUX) EQUITY SICAV-US OPPORTUNITY (USD) P-ACC
ULESOUP
UBS (LUX) KEY SEL SICAV - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD) P-ACC
ULKSSAGSBUP
UBS (LUX) KEY SEL SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD) P-ACC
ULKSSCAOUP
UBS (LUX) KEY SEL SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULKSSDAUEHPU
UBS (LUX) KEY SEL SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD) P-ACC
ULKSSDAUPU
UBS (LUX) KEY SEL SICAV - EMER MARKETS INC (USD) (EUR HDGD) P-ACC
ULKSSEMIUEHP
UBS (LUX) KEY SEL SICAV - EMER MARKETS INC (USD) P-ACC
ULKSSEMIUP
UBS (LUX) KEY SEL SICAV - EUR GROWTH & INC (EUR) (USD HDGD) P-ACC
ULKSSEGAIEUHP
UBS (LUX) KEY SEL SICAV - EUR GROWTH & INC (EUR) P-ACC
ULKSSEGAIEP
UBS (LUX) KEY SEL SICAV - GLBL ALLOC FOCUS EUROPE (EUR) P-ACC
ULKSSGAFEEP
UBS (LUX) KEY SEL SICAV - GLOBAL ALLOCATION (EUR) P-ACC
ULKSSGAEP
UBS (LUX) KEY SEL SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD) P-ACC
ULKSSGAUP
UBS (LUX) KEY SEL SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD) P-ACC
ULKSSGEUP
UBS (LUX) KEY SEL SICAV - GLOBAL MULTI INCOME (USD) P-ACC
ULKSSGMIUP
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR) P-ACC
ULKSSEEEP
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD) (EUR) P-ACC_x000D_
ULKSSGEUEP
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (EUR) P-acc
ULMMFEP
UBS (Lux) MONEY MARKET FUND (GBP) P-acc
ULMMFGP
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (USD) P-acc
ULMMFUP
UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (CHF) P-ACC
UBS_LUSTFUCHFB
UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (EUR) P-ACC
CYPRBAECU
UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (USD) P-ACC
CYPRBAUS
UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (CHF) P-ACC
UBS_LUSTFUCHB
UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (EUR) P-ACC
CYPRIEQE
UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (USD) P-ACC
CYPRIEQUS
UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (CHF) P-ACC
UBS_LUSTFUINCHB
UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (EUR) P-ACC
UBS_LUSTFUINEUB
UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (USD) P-ACC
UBS_LUSTFUINUSB
UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (CHF) P-ACC
UBS_LUSTFUCHB(C
UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (EUR) P-ACC
UBS_LUSTFUEUB
UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (USD) P-ACC
CYPREQUS
UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (CHF) P-ACC
UBS_LUSTFUCHFYI
UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (EUR) P-ACC
CYPRBECU
UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (USD) P-ACC
CYPRBUS
UBS (Lux) STRATEGY SICAV - FIXED INCOME (EUR) P-acc
ULSSFIEP
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - FIXED INCOME (USD) P-ACC
ULSSFIUP
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (EUR) P-ACC
ULSSIEP
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD) P-ACC
ULSSIUP
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - XTRA BALANCED (EUR) P-ACC
ULSSXBEP
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - XTRA YIELD (EUR) P-ACC
ULSSXYEP