ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALPHA TRUST (ΑΝΤΙΠΡ.)

Σύμβολο
Τιμή
Διαφ. %
UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-ACC
UBS_LUBOFUB
UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-ACC
UBS_LUBOFUB(CHF
UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR) P-ACC
UBS_LUBOFUEUBE
UBS (LUX) BOND FUND - EUR FLEXIBLE P-ACC
CYPRBFINBO
UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) P-ACC
UBS_LUBOFUHIYIB
UBS (LUX) BOND FUND - FULL CYCLE ASIAN BOND (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULBFFCABUEHP
UBS (LUX) BOND FUND - FULL CYCLE ASIAN BOND (USD) P-ACC
ULBFFCABUP
UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE (CAD HEDGED) P-ACC
ULBFGCCHP
UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE (EUR HEDGED) P-ACC
ULBFGCEHP
UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE (GBP HEDGED) P-ACC
ULBFGFGHP
UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE (USD HEDGED) P-ACC
ULBFFUHP
UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE P-ACC
UBS_LUBOFUCHB
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULBSAHYUEHP
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) P-ACC
ULBSAHYUP
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) (USD HEDGED) P-ACC
ULBSCGEUHP
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) P-ACC
ULBSCGEP
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULBSEECUEHP
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) P-ACC
ULBSEECUP
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR) P-ACC
ULBSECEP
UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULBSGDUEHP
UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD) P-ACC
ULBSGDUP
UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULBSGIUEHP
UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD) P-ACC
ULBSGIUP
UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD) P-ACC
ULBSUCUP
UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD) P-ACC
ULBSUHYUP
UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH (USD) P-ACC
UBS_LUEQFUBU
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD) P-ACC
UBS_LUEQFUKOBU
UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD) P-ACC
UBS_LUEQFUTEBU
UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR) P-ACC
UBS_LUEQFUCOOPB
UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR) (USD HDG) P-ACC
ULEFEOEUHP
UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR) P-ACC
UBS_LUEQFUOPBE
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) P-ACC
ULEFSUP
UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULEFGCUEHP
UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD) P-ACC
UBS_LUEQFUCHBU
UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN (JPY) P-ACC
UBS_LUEQFUBJ
UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR) P-ACC
UBS_LUEQFUCAEUB
UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD) P-ACC
CYPRFMCUEQ
UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD) P-ACC
UBS_LUEQFUCAUSB
UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD) P-ACC
UBS_LUEQFUCABU
UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
UBS_LUEQFUBE
UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD) P-ACC
UBS_LUEQFUBU(TE
UBS (LUX) EQUITY FUND - US SUSTAINABLE (USD) P-ACC
UBS_LUEQFUBU(US
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ASIAN SMALLER COMPANIES (USD) P-ACC
ULESASCUP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (USD HEDGED) P-ACC
ULESECIEUHP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) P-ACC
ULESECIEP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR) (USD) P-ACC
ULESEHDEUP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR) P-ACC
ULESEHDEP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCON. (EUR) (USD HEDGED) P-ACC
ULESEOUEUHP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCON. (EUR) P-ACC
ULESEOUEP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR) P-ACC
ULESGHDEP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD) P-ACC
ULESGEMOUP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY(USD)(EUR HDG)P-ACC
ULESGEMOUEHP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULESGHDUEHP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) P-ACC
ULESGHDUP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULESGIUEHPU
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) P-ACC
ULESGIUPU
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULESGIUEHP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD) P-ACC
ULESGIUP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (USD) (EUR HDG) P-ACC
ULESGOUUEHP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (USD) P-ACC
ULESGOUUP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR) (USD HEDGED) P-ACC
ULESSCEEUHP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR) P-ACC
ULESSCEEP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) (EUR) P-ACC
ULESSOCEP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULESUIUEHP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD) P-ACC
ULESUIUP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULESUOUEHP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-ACC
ULESOUP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULESUTYUEHP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) P-ACC
ULESUTYUP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULESUGUEHP
UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD) P-ACC
ULESUGUP
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD) P-ACC
ULKSSAEUP
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULKSSDAUEHPU
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD) P-ACC
ULKSSDAUPU
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR) P-ACC
ULKSSEEEP
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (EUR) P-ACC
ULKSSGAEP
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD) P-ACC
ULKSSGAUP
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD) (EUR) P-ACC
ULKSSGEUEP
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD) P-ACC
ULKSSGEUP
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL MULTI INCOME (USD) P-ACC
ULKSSGMIUP
UBS (LUX) KSS - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD) P-ACC
ULKSSAGSBUP
UBS (LUX) KSS - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD) P-ACC
ULKSSCAOUP
UBS (LUX) KSS - EMERGING MARKETS INCOME (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
ULKSSEMIUEHP
UBS (LUX) KSS - EMERGING MARKETS INCOME (USD) P-ACC
ULKSSEMIUP
UBS (LUX) KSS - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR) (USD HEDGED) P-ACC
ULKSSEGAIEUHP
UBS (LUX) KSS - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR) P-ACC
ULKSSEGAIEP
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR P-ACC
ULMMFEP
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP P-ACC
ULMMFGP
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD P-ACC
ULMMFUP
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC
UBS_LUSTFUCHFB
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC
CYPRBAECU
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-ACC
CYPRBAUS
UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (CHF) P-ACC
UBS_LUSTFUCHB
UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR) P-ACC
CYPRIEQE
UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (CHF) P-ACC
UBS_LUSTFUINCHB
UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (EUR) P-ACC
UBS_LUSTFUINEUB
UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (USD) P-ACC
UBS_LUSTFUINUSB
UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (CHF) P-ACC
UBS_LUSTFUCHB(C
UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR) P-ACC
UBS_LUSTFUEUB
UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (USD) P-ACC
CYPREQUS
UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (CHF) P-ACC
UBS_LUSTFUCHFYI
UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR) P-ACC
CYPRBECU
UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD) P-ACC
CYPRBUS
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - FIXED INCOME (EUR) P-ACC
ULSSFIEP
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - FIXED INCOME (USD) P-ACC
ULSSFIUP
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (EUR) P-ACC
ULSSIEP
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD) P-ACC
ULSSIUP
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - XTRA YIELD (EUR) P-ACC
ULSSXYEP