ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Σύμβολο
Τιμή
Διαφ. %
ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED ESG FOF USD
ALGBEFU
ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED ESG FOFS EUR
ALGBFE
ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED ESG FOFS EUR I
ALGBFEI
ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE ESG FOFS EUR
ALGDFE
ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE ESG FOFS EUR I
ALGDFEI
ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES ESG FOF USD
ALGTEFU
ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES ESG FOFS EUR
ALGTFE
ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES ESG FOFS EUR I
ALGTFEI
ALPHA BANCASSURANCE EE102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ABEOEE
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CLASSIC
ALFA
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ INSTITUTIONAL
ABCEMI
ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
AEFA2ME
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ CLASSIC
ALF5
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ INSTITUTIONAL
AFOFCSEMI
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ CLASSIC
ALF4
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ INSTITUTIONAL
AFOFCSSRAMI
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ CLASSIC
ALF6
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ INSTITUTIONAL
AFOFCSUMI
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ CLASSIC
AGSME
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ CLASSIC
ABGCE
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ INSTITUTIONAL
AGBCMI
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC
ALPHA_YPSAPOKOM
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC
AIPOC
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ INSTITUTIONAL
AIPOI
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
AMMAK
ALPHA MULTI ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
AMAP8SAK
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO CLASSIC
ALFM
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO INSTITUTIONAL
AEMIA
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC
ALFSE
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ INSTITUTIONAL
AEOI
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ CLASSIC
AEEO
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INSTITUTIONAL
AEEOI
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO CLASSIC
ALFEQ
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO INSTITUTIONAL
AESEMI
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ CLASSIC
IONE
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INSTITUTIONAL
AEKOI
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε
APAKXKK
ΑLPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC
AEEOOEX
ΑLPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ INSTITUTIONAL
AEEOIA
ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ
DGM
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
ETEPDM