ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Σύμβολο
Τιμή
Διαφ. %
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)
EHRBFI
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)
EHRBFR
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL
PELEFR
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL
PELUFR
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL
XIOEE
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL
PGABFR
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL
PGBFR
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL
PGCBFR
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
EPSY
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
PAUMEI
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)
PFOFM
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
PFOFAAMI
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)
PFOFAAM
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
PFOFMI
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
PFOFOI
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
PFOFO
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R)
PLVFOFMR
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
PAEMEI
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
PAEMEU
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
AEME2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
ATEAMO
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)
PADEOI
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)
ATEADO
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)
PADKOI
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)
ATEKY
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U)
PADKOU
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
PADEMEI
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
AMMKE
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)
PAEMI
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)
PAEMR
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
PATHEME
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
PAMEI
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
INEFPF
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
PAMEU
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I)
PAMDI
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)
ATEMEX
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
PAMEIP
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
NNBA
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)
ATEKEY
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)
PAMEIPA
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)
PAOEEI
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)
PAOEE
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
PAOEI
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
PEIPSE
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
PAOEU
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)
PAOMDI
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)
PAOMDR
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)
PAOMDU
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)
PVAXKKAEI
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)
PVAXKKAER
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)
NOVSV
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R)
PFOFMAS
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι)
PFOFMASI