ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Σύμβολο
Τιμή
Διαφ. %
N.P. INSURANCE, ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ
NINPIE
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B
NIFFAA
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/Α
NIFFAAN
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A
NIFSAA
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B
NIFSAB
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A
NIFSES
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B
NIFSEB
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A
NIFSP
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B
NIFSPB
ΔΗΛΟΣ (BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ.)
DIEDBC
ΔΗΛΟΣ (ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ.)
DIEDM
ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
DIEDDO
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
DFIPO
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ.)
KTMDSC
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
DSBBO
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
DSBRM
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
DSBYM
ΔΗΛΟΣ USD BOND (ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
KTMDE
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
DVMTO
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
DDUOE
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛ. ΕΣΩΤ.
PRDBO
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
DEAOE
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ
DIEPETOTE
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
DIESTRAT
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
DIESM