ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Σύμβολο
Τιμή
Διαφ. %
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A
NIFFAAN
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B
NIFFAA
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A
NIFSAA
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B
NIFSAB
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A
NIFSES
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B
NIFSEB
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A
NIFSP
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B
NIFSPB
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
DIEDBC
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
DIEDDO
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
DFIPO
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
KTMDSC
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
DSBBO
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
DSBRM
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
DSBYM
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
KTMDE
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
DVMTO
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
DDUOE
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
PRDBO
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
DEAOE
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
DIEDM
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ (Σ.Ε.C.T.S.) ΜIKTO
DIEPETOTE
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
DIESTRAT
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ
DIESM
Ν.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ
NINPIE