ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Σύμβολο
Τιμή
Διαφ. %
UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ & ΠΑΙΔΙ
ETHCH
UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ETHSYN
UNIT LINKED-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ
ETHBO
UNIT LINKED-ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ULES
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 1
ULE1S1
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 10
ULE1S11
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 11
ULE1S1SD
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 12
ULE1S1U
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 13
ULE1S1UL
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 14
ULE1S1ULE
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 15
ULE1S1ULE1
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 16
ULE1S1ULE1S
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 17
ULE1S1ULE1S1
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 18
ULE1S1ULE1S1U
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 19
ULE1S1ULE1S1UL
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 2
ULE1S2
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 20
ULE1S2UL
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 3
ULG1S3
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 4
ULE1S4
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 5
ULE1S5
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 6
ULE1S6
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 7
ULE1S7
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 8
ULE1S8
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 9
ILE1S29
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 15 ΣΕΙΡΑ 1
ULE1S1S
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 15 ΣΕΙΡΑ 10
ULE1S1ULE1S1ULE
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 15 ΣΕΙΡΑ 2
ULE1S2U
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 15 ΣΕΙΡΑ 3
ULE1S3
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 15 ΣΕΙΡΑ 4
ULE1S4U
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 15 ΣΕΙΡΑ 5
ULE1S5U
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 15 ΣΕΙΡΑ 6
ULE1S6U
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 15 ΣΕΙΡΑ 7
ULE1S7U
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 15 ΣΕΙΡΑ 8
ULE1S8U
UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 15 ΣΕΙΡΑ 9
ULE1S9
ΕΘΝΙΚΗ INTERNATIONAL LIFE GROWTH FUND
EILGF
ΕΘΝΙΚΗ INTERNATIONAL LIFE INCOME FUND
EILIFE
ΕΘΝΙΚΗ INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL FUND
EILIF
ΕΘΝΙΚΗ INTERNATIONAL LIFE ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
EILEK