ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Βόρεια Αμερική

Σύμβολο
Τιμή
Διαφ. %
ΗΠΑ - Dow Jones
Dow Jones Industrial Average Index
DJI
Transportation Average Index
DJT
Utilities Average Index
DJU
Dow Jones Composite Average Index
DJC
Dow Jones Composite Internet Index
DJINET
Dow Jones Total Stock Market US Index
DWCF
Dow Jones Total Stock Market US Broad Stock Market Index
DW25
Dow Jones Total Stock Market US Large-Cap Growth Index
DWLG
Dow Jones Total Stock Market US Large-Cap Index
DWL
Dow Jones Total Stock Market US Mid-Cap Growth Index
DWMG
Dow Jones Total Stock Market US Mid-Cap Value Index
DWMV
Dow Jones Total Stock Market US Small-Cap Growth Index
DWSG
Dow Jones Total Stock Market US Small-Cap Value Index
DWSV
Dow Jones Total Stock Market US Micro-Cap Index
DWMI
Dow Jones Total Stock Market US Select REIT Index
DWRTF
ΗΠΑ - NASDAQ
Combined Composite Index Repr.NMS & NSC Com Shs
COMP
100-Index
NDX
Q-50 Index
NXTQ
Biotechnology Index
NBI
Combined Computer
IXCO
Combined Industrial Index
INDS
Combined Insurance Index
INSR
Combined Bank Index
BANK
Combined Telecommunications Index
IXTC
ΗΠΑ - Standard & Poors
S&P 500 Index
SPX
100-Stock
OEX
S & P Mid-Cap 400 Index
MID
S&P SmallCap 600 Value Index
CVK
S&P Composite 1500 Index
SPSUPX
ΗΠΑ - NYSE
NYSE Composite Index Revised
NYA
NYSE Financial Sector Index
NYK.ID
NYSE Health Care Sector Index
NYP.ID
NYSE Energy Sector Index
NYE.ID
NYSE Arca Biotechnology Index
BTK
NYSE Arca Pharmaceutical Index 15 Drug Company Stocks & ADR's
DRG
NYSE Arca Tech 100 Index
PSE
NYSE MKT Composite Index
XAX
NYSE Arca Major Market Index
XMI
Morgan Stanley High Technology 35 Index
MSH
ΗΠΑ - Λοιποί δείκτες
Treasury Yield Option Index 10-Year Note
TNX
Treasury Yield Option Index 30-Year Note
TYX
PHLX Gold/Silver Index
XAU
PHLX Housing Sector Index
HGX
PHLX Oil Service Index
OSX
PHLX Semiconductor Index Price-Weight.Ind.Comp.Of 16 US Cies (Design Manufact.Etc.)
SOX
KBW Nasdaq Bank Index
BKX
CBOE Volatility Index Based On S&P 500 Options Prices
VIX
Kansas City Board Value Line Index (Arithmetically Averaged)
VALUA
Ocean Tomo Patent Value Index
OTPATV
Ocean Tomo 300 Patent Index
OTPAT
Ocean Tomo 300 Patent Growth Index
OTPATG
Dow Jones Fox 50 Index
FOX50
Αμερική
S&P/TSX Composite Index
0000
Dow Jones Total Stock Market Americas Index
DWAM
DJ Brazil TSM
DWBR

Ξένοι Δείκτες

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις