ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Ομόλογα

Σύμβολο
Τιμή
Διαφ. %
Εταιρικά ομόλογα
ΑΡΑΙΓΟ-120319-7Χ-1.000,00
ΑΡΑΙΓΟ1
ΑΤΤΙΚΑΟ-260719-5Χ-1.000,00
ΑΤΤΙΚΑΟ1
ΒΚΑΙΦΟ -260618-5Χ- 1,000.00
ΒΚΑΙΦΟ1
ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ-040418-7Χ-1.000,00
ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ1
ΚΟΡΑΛΟ-110518-5Χ-1.000,00
ΚΟΡΑΛΟ1
ΜΥΤΙΛΟ-27062017-05Χ-1.000,00
ΜΥΤΙΛΟ1
ΣΑΝΛΟ-20062017-05Χ-1.000,00
ΣΑΝΛΟ1
ΤΕΝΕΡΓΧΟ -221019-7Χ-1.000,00
ΤΕΝΕΡΓΧΟ2
ΦΟΡΘΟ -111016-09Χ-0.30
ΦΟΡΘΟ1
ΧΑΟΥΣΜΟ-041016-05Χ-1.00
ΧΑΟΥΣΜΟ1
ΟΜΟΛΟΓΑ ENAX
ΜΛΣΟ-25072019-5Χ-1.000,00
ΜΛΣΟ3
ΜΛΣΟ-310817-5Χ-1,00
ΜΛΣΟ2
ΔΕΛΤΕΧΟ-221217-7Χ-1.000,00
ΔΕΛΤΕΧΟ1
ΜΛΣΟ-110716-4Χ-10.000,00
ΜΛΣΟ1
Κρατικά ομόλογα
ΕΔ-010817-05Χ-1000,00
Δ010817Α1
ΕΔ-040220-15Χ-1000,00
Δ040220Α2
ΕΔ-050219-05Χ-1000.00
Δ050219Α2
ΕΔ-090312-11Χ-1.00
Δ090312Α1
ΕΔ-090312-12Χ-1.00
Δ090312Β1
ΕΔ-090312-13Χ-1.00
Δ090312Γ1
ΕΔ-090312-14Χ-1.00
Δ090312Δ1
ΕΔ-090312-15Χ-1.00
Δ090312Ε1
ΕΔ-090312-16Χ-1.00
Δ090312Ζ1
ΕΔ-090312-17Χ-1.00
Δ090312Η1
ΕΔ-090312-18Χ-1.00
Δ090312Θ1
ΕΔ-090312-19Χ-1.00
Δ090312Ι1
ΕΔ-090312-20Χ-1.00
Δ090312Κ1
ΕΔ-090312-21Χ-1.00
Δ090312Λ1
ΕΔ-090312-22Χ-1.00
Δ090312Μ1
ΕΔ-090312-23Χ-1.00
Δ090312Ν1
ΕΔ-090312-24Χ-1.00
Δ090312Ξ1
ΕΔ-090312-25Χ-1.00
Δ090312Ο1
ΕΔ-090312-26Χ-1.00
Δ090312Π1
ΕΔ-090312-27Χ-1.00
Δ090312Ρ1
ΕΔ-090312-28Χ-1.00
Δ090312Σ1
ΕΔ-090312-29Χ-1.00
Δ090312Τ1
ΕΔ-090312-30Χ-1.00
Δ090312Υ1
ΕΔ-120319-10Χ-1000,00
Δ120319Α2
ΕΔ-120819-02Χ-1000,00
Δ120819Α2
ΕΔ-130320-52Ε-1000,00
Δ130320Α2
ΕΔ-130919-52Ε-1000,00
Δ130919Α2
ΕΔ-131219-52Ε-1000,00
Δ131219Α2
ΕΔ-140619-52Ε-1000,00
Δ140619Α2
ΕΔ-150218-07Χ-1000,00
Δ150218Α2
ΕΔ-150219-04Χ-1000.00
Δ150219Α2
ΕΔ-150219-06Χ-1000.00
Δ150219Β2
ΕΔ-150219-07Χ-1000.00
Δ150219Γ2
ΕΔ-210120-30Χ-1000,00
Δ210120Α2
ΕΔ-220420-7Χ-1000,00
Δ220420Α2
ΕΔ-230719-07Χ-1000,00
Δ230719Α2
ΟΕΔ-ΣΤΘ-300123-05Χ-3,500-1,00
Δ051217Α2
ΟΕΔ-ΣΤΘ-300128-10Χ-3,750-1,00
Δ051217Β2
ΟΕΔ-ΣΤΘ-300133-15Χ-3,900-1,00
Δ051217Γ2
ΟΕΔ-ΣΤΘ-300137-19Χ-4,000-1,00
Δ051217Δ2
ΟΕΔ-ΣΤΘ-300142-24Χ-4,200-1,00
Δ051217Ε2

Κατηγορίες ΧΑ

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις