ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Ομόλογα

Σύμβολο
Τιμή
Διαφ. %
Εταιρικά ομόλογα
CMPB - 25052021 - 5Χ- 1.000,00
CMPB1
CPLPB - 260722 - 7Χ - 1.000,00
CPLPB2
CPLPB-22102021-5Χ-1.000,00
CPLPB1
LAMDADEVELΟ-210720-7Χ-1000,00
ΛΑΜΔΑΟ1
SBB - 110222 - 5Χ - 1000.00
SBB1
ΑΡΑΙΓΟ-120319-7Χ-1.000,00
ΑΡΑΙΓΟ1
ΑΤΤΙΚΑΟ-260719-5Χ-1.000,00
ΑΤΤΙΚΑΟ1
ΒΚΑΙΦΟ -260618-5Χ- 1,000.00
ΒΚΑΙΦΟ1
ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ -141221-7Χ- 1.000,00
ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3
ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ-030720-7Χ-1.000,00
ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2
ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ-040418-7Χ-1.000,00
ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ1
ΕΛΧΑ-161121-7Χ-1.000,00
ΕΛΧΑΟ1
ΚΟΡΑΛΟ-110518-5Χ-1.000,00
ΚΟΡΑΛΟ1
ΛΑΜΔΑΟ-120722-7Χ-1.000,00
ΛΑΜΔΑΟ2
ΜΟΗΟ-230321-7Χ-1.000,00
ΜΟΗΟ1
ΝΟΒΑΛ - 061221 - 7Χ - 1.000,00
ΝΟΒΑΛΟ1
ΟΠΑΠΟ-271020-7Χ-1.000,00
ΟΠΑΠΟ2
ΠΡΕΜΙΑ-250122-5Χ-1000,00
ΠΡΕΜΙΑΟ1
ΠΡΟΝΤΕΑ - 200721 - 7Χ-1.000,00
ΠΡΟΝΤΕΑΟ1
ΤΕΝΕΡΓΧΟ -221019-7Χ-1.000,00
ΤΕΝΕΡΓΧΟ2
ΟΜΟΛΟΓΑ ENAX
ΜΛΣΟ-25072019-5Χ-1.000,00
ΜΛΣΟ3
ΜΛΣΟ-310817-5Χ-1,00
ΜΛΣΟ2
ΔΕΛΤΕΧΟ-221217-7Χ-1.000,00
ΔΕΛΤΕΧΟ1
ΜΛΣΟ-110716-4Χ-10.000,00
ΜΛΣΟ1
ΡΟΕΝΟ-221221-5Χ-1.000,00
ΡΟΕΝΟ1
Κρατικά ομόλογα
ΕΔ-040220-15Χ-1000,00
Δ040220Α2
ΕΔ-050219-05Χ-1000.00
Δ050219Α2
ΕΔ-050221-10Χ-1000,00
Δ050221Α2
ΕΔ-090312-11Χ-1.00
Δ090312Α1
ΕΔ-090312-12Χ-1.00
Δ090312Β1
ΕΔ-090312-13Χ-1.00
Δ090312Γ1
ΕΔ-090312-14Χ-1.00
Δ090312Δ1
ΕΔ-090312-15Χ-1.00
Δ090312Ε1
ΕΔ-090312-16Χ-1.00
Δ090312Ζ1
ΕΔ-090312-17Χ-1.00
Δ090312Η1
ΕΔ-090312-18Χ-1.00
Δ090312Θ1
ΕΔ-090312-19Χ-1.00
Δ090312Ι1
ΕΔ-090312-20Χ-1.00
Δ090312Κ1
ΕΔ-090312-21Χ-1.00
Δ090312Λ1
ΕΔ-090312-22Χ-1.00
Δ090312Μ1
ΕΔ-090312-23Χ-1.00
Δ090312Ν1
ΕΔ-090312-24Χ-1.00
Δ090312Ξ1
ΕΔ-090312-25Χ-1.00
Δ090312Ο1
ΕΔ-090312-26Χ-1.00
Δ090312Π1
ΕΔ-090312-27Χ-1.00
Δ090312Ρ1
ΕΔ-090312-28Χ-1.00
Δ090312Σ1
ΕΔ-090312-29Χ-1.00
Δ090312Τ1
ΕΔ-090312-30Χ-1.00
Δ090312Υ1
ΕΔ-090922-52Ε-1000,00
Δ090922Α2
ΕΔ-100622-52Ε-1000,00
Δ100622Α2
ΕΔ-101221-52Ε-1000,00
Δ101221Α2
ΕΔ-110322-52Ε-1000,00
Δ110322Α2
ΕΔ-120319-10Χ-1000,00
Δ120319Α2
ΕΔ-120521-05Χ-1000,00
Δ120521Α2
ΕΔ-150218-07Χ-1000,00
Δ150218Α2
ΕΔ-150219-04Χ-1000.00
Δ150219Α2
ΕΔ-150219-06Χ-1000.00
Δ150219Β2
ΕΔ-150219-07Χ-1000.00
Δ150219Γ2
ΕΔ-180620-10Χ-1000,00
Δ180620Α2
ΕΔ-210120-30Χ-1000,00
Δ210120Α2
ΕΔ-220420-7Χ-1000,00
Δ220420Α2
ΕΔ-230719-07Χ-1000,00
Δ230719Α2
ΕΔ-240321-30Χ-1000,00
Δ240321Α2
ΕΔ-260122-10Χ-1000,00
Δ260122Α2
ΕΔ-280722-05Χ-1000,00
Δ280722Α2
ΟΕΔ-ΣΤΘ-300123-05Χ-3,500-1,00
Δ051217Α2
ΟΕΔ-ΣΤΘ-300128-10Χ-3,750-1,00
Δ051217Β2
ΟΕΔ-ΣΤΘ-300133-15Χ-3,900-1,00
Δ051217Γ2
ΟΕΔ-ΣΤΘ-300137-19Χ-4,000-1,00
Δ051217Δ2
ΟΕΔ-ΣΤΘ-300142-24Χ-4,200-1,00
Δ051217Ε2

Κατηγορίες ΧΑ

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις